Opinie

Lezer schrijft: waarom is het weerbericht veranderd?

De ombudsman

Het weerbericht in NRC Handelsblad is sinds kort aangepast. Niet alle lezers zijn daar blij mee.

Waarom is het weerbericht veranderd? Ik krijg NRC Handelsblad tussen vijf uur ‘s middags en half zeven ‘s avonds. Dan is het eerste weerkaartje (voor de middag) al achterhaald. Voor de volgend dag staat er alleen nog een kaartje voor de ochtend, niet meer voor de middag. Ik kijk geen televisie en hecht veel belang aan het weerbericht in de krant. Maar nu zijn de vooruitzichten voor de volgende middag geheel verdwenen.

Annemarie van Lith-Droogleever Fortuijn

De achtergrond van die verandering is dat sinds oktober nrc.next (ochtend) en NRC Handelsblad (middag) grotendeels in één productieslag worden gemaakt. De inhoud van beide kranten is nu dan ook grotendeels hetzelfde.
Om dezelfde reden is één weerbericht gemaakt voor beide kranten. Nrc. next had tot nu toe géén weerbericht, NRC Handelsblad een dagelijks weerbericht met twee kaartjes. Daarin is nu één kaartje vervangen: het weer van morgenmiddag (uit NRC Handelsblad) is vervangen door het weer “deze middag” (voor de next-lezers).

De next-abonnee is er dus iets op vooruit gegaan, de middaglezer iets op achteruit. Althans, wat de kaartjes betreft. De redactie probeert er wel voor te zorgen dat de tekst onder de kaartjes juist voor de middaglezer relevant blijft, met een vooruitblik op de volgende dag. Door het maken van één weerbericht, zegt de chef Media, spaart de redactie tijd uit die anders kan worden besteed, onder meer voor online innovatie. Overigens geldt dat voor de hele Service-pagina waar het weerbericht op staat: die wordt in één keer, zonder verdere aanpassingen, van nrc.next overgeplaatst in NRC Handelsblad.

Of deze oplossing ideaal is, betwijfel ik, eerlijk gezegd. Veel lezers van de midagkrant - en dat zijn er nog altijd een stuk meer dan van de ochtendkrant - hechten aan een kaartje voor de volgende middag. Het weer staat niet stil, net zo min als het nieuws.