Kennis van moedertaal is het fundament onder onderwijs

logo_luxCommentaar

Veel studenten aan het hoger onderwijs kunnen niet goed in het Nederlands schrijven. Ze beheersen de grammatica en spelling niet en weten niet hoe ze hun gedachten en resultaten in een stuk moeten ordenen. Dat blijkt niet alleen uit de vele klachten van docenten maar ook uit de resultaten van de taaltoetsen die op steeds meer hogescholen en universiteiten worden ingevoerd. Slecht schrijven is een grote handicap omdat het geschreven woord van groot belang is in tentamens en scripties.

De oorzaken van de slechte schrijfkunst liggen in de schooltijd van de studenten. Lezen is minder populair geworden. Op school heersen nog de resten van het oude studiehuisideaal, dat een kind beter kan leren om te leren of zelf iets kan opzoeken dan kan oefenen.

Maar grammatica en spelling zijn juist bij uitstek gebaat bij oefening. En er is een probleem met het vak Nederlands. Wegens een tekort aan leraren staan er veel onbevoegden voor de klas. Schrijven is ook geen onderdeel meer van het centraal schriftelijk eindexamen. Bovendien is het methodische onderwijs in schrijven nooit sterk ontwikkeld geweest.

Veel hogescholen en universiteiten wachten niet langer tot het primaire en middelbare onderwijs in het Nederlands op orde is en nemen het heft in handen door middel van extra taaltoetsen, bijspijkercursussen en begeleiding.

Dat is toe te juichen. Het is zelfs winst als er in allerlei vakken aandacht wordt besteed aan het taalgebruik. Bij de beroepsuitoefening als medicus, jurist, adviseur, ambtenaar, bedrijfsfunctionaris zal het vaak op schrijven aan komen. En wie slecht is in het Nederlands, scoort ook vaak laag in het Engels dat nu aan de universiteit in opmars is.

De overheid kan niet berusten in het huidige, matige niveau van Nederlands in het primaire en middelbare onderwijs. Het stellen van hogere toelatingseisen aan de Pabo, de opleiding voor onderwijzers aan de basisschool, is slechts een begin. Voor spelling en grammatica moet ook meer aandacht komen in het primair en middelbaar onderwijs. Dat is ook nuttig voor het leren van een vreemde taal. Er zijn al basisscholen die met succes nieuwe oefenmethoden gebruiken, waar kinderen enthousiast over zijn. Ook nieuwe lesmethoden om een coherent stuk, een advies of een brief te leren schrijven, zijn belangrijk. Daarbij vergeleken zijn plannen tot het invoeren van Engels als basisvak in het primair onderwijs luxe. De basis is de eigen taal en die moet eerst op orde zijn in het onderwijs.