Het worden 3 geweldige dagen…

De Wandelgangen

Bijna in blessuretijd melden zich nog twee nieuwe Tweede Kamerleden.

Den Haag is helemaal flex

wandelgangen logo oor

De tweedeling op de arbeidsmarkt – vast versus flex – is voor veel politieke partijen een prominent thema in de campagne voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. „Een vaste baan voor alle werknemers die dat willen”, bepleit bijvoorbeeld D66 in zijn verkiezingsprogramma. Paradoxaal genoeg bestaat de politieke arbeidsmarkt louter uit tijdelijke werknemers. Niet per se parttime of freelance, maar een parlementslid heeft nu eenmaal een mandaat – zeg maar: contract – voor bepaalde tijd. Dat geldt ook voor al zijn medewerkers. Straks, al op de eerste dag na de verkiezingen op 15 maart, zal er een grote carrousel op het Binnenhof op gang komen.

Veel vutters

Sommigen houden het niet eens de volledige regeerperiode vol. De lijst met Vervroegd Uitgetreden Tweede Kamerleden die (soms noodgedwongen) voor een ander bestaan kozen, is inmiddels opgelopen tot 38. Dat is inclusief de PvdA’ers en VVD’ers die tot bewindspersoon promoveerden. Dinsdag namen weer twee coalitiegenoten afscheid: Tanja Jadnanansing (PvdA) vertrekt naar het Albeda College in Rotterdam en Anne-Wil Lucas (VVD) gaat werken voor het nieuwe bedrijvencentrum StartupDelta. Beide politici hadden reeds besloten zich niet herkiesbaar te stellen.

Twee nieuwe gezichten

Om die twee gaten op te vullen treden deze woensdag twee nieuwelingen aan: Amma Asante voor de PvdA en Daniël van der Ree voor de VVD, beiden afkomstig uit de Amsterdamse lokale politiek. Asante (44) zat in de gemeenteraad tot 2006, Van der Ree sinds 2010. Voor Van der Ree (44) was de keuze voor Den Haag niet zo lastig. Hij is zzp’er in consultancy en ziet een half jaartje Tweede Kamer als „een mooie afsluiting van mijn politieke loopbaan”. Volgend jaar wil hij terug naar het bedrijfsleven. Asante moest wel een vaste baan opzeggen maar heeft nu toekomstplannen in Den Haag. „Ik had het me niet voorgenomen maar sinds ik werd gebeld om in de fractie plaats te nemen, heb ik bedacht dat ik me opnieuw ga kandideren.” Moet ze alleen nog even verkozen worden.

    • Philip de Witt Wijnen