FNV eist zege op na deal over cao grondpersoneel

Luchtvaart

FNV en KLM zijn het eens over de cao. FNV zegt dat het veel binnenhaalde voor grondpersoneel. KLM deed „enig water bij de wijn”.

Grondpersoneel van KLM voerde afgelopen weken actie voor betere arbeidsvoorwaarden.
Grondpersoneel van KLM voerde afgelopen weken actie voor betere arbeidsvoorwaarden. Foto KOEN VAN WEEL / ANP

Vakbond FNV en luchtvaartmaatschappij KLM hebben een akkoord bereikt over een cao voor het KLM-grondpersoneel op Schiphol.

In het akkoord is onder meer afgesproken dat meer uitzendkrachten een vaste aanstelling krijgen en dat oudere werknemers op termijn rusttijd behouden. Dat waren twee belangrijke eisen van FNV. Nieuwe acties van het KLM-grondpersoneel zijn hiermee van de baan.

Maandag verstreek de door de rechter aangewezen periode waarin FNV geen stakingen mocht uitroepen. Op 11 augustus oordeelde deze dat vanwege de vakantiedrukte en terreurdreiging het „maatschappelijk gezien dringend noodzakelijk” was het stakingsrecht te beperken.

Ook in hoger beroep verbood de rechter de FNV een staking uit te roepen vanwege de verwachte overlast voor reizigers. Een deel van het grondpersoneel – in totaal 14.000 werknemers – voerde de afgelopen weken stiptheidsacties uit. In plaats van de verwachte aankondiging van nieuwe acties was er dinsdag een akkoord.

FNV-bestuurder Jan van den Brink is blij met het stoppen van de ‘race naar de bodem’. „De bezuinigingen op de personeelskosten door KLM worden tot stilstand gebracht. KLM zegt toe geen werkzaamheden meer uit te besteden.”

Behoud ouderendagen

Volgens de FNV is KLM met een „nadrukkelijk beter cao-bod gekomen”. Een minimum van 50 euro per maand in de reeds afgesproken loonsverhoging per 2018, meer uitzendkrachten in vaste dienst en het behoud van ouderendagen tot 2023. Daarna krijgen 57-plussers in wisseldienst meer rust in hun rooster.

KLM heeft steeds gezegd dat de kloof tussen hun bod en de FNV-eisen klein was. Nieuw is volgens KLM dat de winstdelingsregeling in 2017 wordt voortgezet met een uitkering van 1 procent, en de bodem van 50 euro bij de loonsverhoging van 1 procent per 2018.

Het aantal uitzendkrachten dat in dienst wordt genomen was gesteld op 100 voltijdsbanen van 20 tot 30 uur per week, het worden 200 mensen met zoveel uren.

Volgens een woordvoerder heeft KLM „hier en daar enig water bij de wijn gedaan, maar het blijft binnen de kaders die we vooraf hadden gesteld. We blijven op koers met de bezuinigingen”.

De FNV is ingenomen met een passage over ‘eerlijke concurrentie’ in het akkoord. Daarin staat dat partijen „gezamenlijk zullen werken aan het creëren van een gelijk speelveld in de (Europese) luchtvaart”. Doel is prijsvechters in de luchtvaart tot betere arbeidsvoorwaarden te bewegen.

Het cao-akkoord moet nog worden goedgekeurd door FNV-leden. Drie andere vakbonden moeten ook nog instemmen; alleen de leden van De Unie zijn al akkoord.