Voorlopig alleen kleine ingrepen tegen drukte station Schiphol

Openbaar vervoer Station Schiphol slibt dicht met te veel reizigers. Kleine ingrepen moeten soelaas bieden, grote ingrepen zijn voorlopig niet in zicht.

De uitval van treinen bij station Schiphol is hoger dan elders. Rein van Zanen / ANP

De groei van Schiphol zorgt niet alleen voor problemen in de lucht en op de luchthaven. Ook de capaciteit van het trein- en busstation schiet te kort. Station Schiphol Airport wordt gebruikt door het snel groeiende aantal luchtreizigers, maar is ook een belangrijk knooppunt voor het openbaar vervoer in de Randstad. Nu passeren 24 treinen per uur per richting het station, vanaf december zijn dat er 26, later 32. Drie vervoerders zorgen voor nog eens 26 buslijnen langs het station.

Zes betrokken partijen – NS, ProRail, Schiphol, het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), gemeente en stadsregio Amsterdam – kondigden woensdag maatregelen op korte en langere termijn aan om station Schiphol bereikbaar te houden.

De ‘landzijdige bereikbaarheid’ is voor Schiphol al jaren een knelpunt. Voor NS en ProRail is Schiphol ook cruciaal: storingen in de tunnel zorgen voor storingen ver daarbuiten. De uitval van treinen bij Schiphol is hoger dan elders. Zowel de capaciteit als de betrouwbaarheid van het station moeten dan ook omhoog.

Lees ook: Treinuitval rond Schiphol twee keer hoger

Hellingbaan ingeruild

Op korte termijn zijn de ingrepen bescheiden. Op perron 1-2, het smalste van de drie perrons, wordt meer ruimte gecreëerd. Een hellingbaan met roltrottoir is vervangen voor een vaste trap, prullenbakken en banken worden verwijderd, technische ruimtes worden verkleind. Een hellingbaan heeft niet alleen meer ruimte nodig, hij vervoert ook minder mensen tegelijk dan een vaste trap. Elders wordt een vaste trap vervangen door een snelle roltrap.

Veel winst verwacht NS van de komst van meer medewerkers en een betere verstrekking van reisinformatie. Tezamen moeten ze zorgen voor een betere doorstroom op de perrons. Ook komen er mobiele verkooppunten voor OV-kaartjes. Volgend voorjaar verwacht NS de invoering van de ‘Intelligent Platform Bar’, een informatiesysteem op het perron dat precies aangeeft waar de trein gaat stoppen en waar de deuren zitten. Voorlopig is dat systeem, na een proef in Den Bosch, gepland voor Schiphol, Amsterdam-Zuid en Utrecht.

Een presentatie van de kortetermijnmaatregelen:

Noord/Zuidlijn ‘voorbarig’

Voor de langere termijn zijn ingrijpender maatregelen nodig. Wat er gaat gebeuren is echter nog onbekend. Het ministerie is deze zomer een verkennend onderzoek gestart naar de mogelijkheden en heeft 250 miljoen euro gereserveerd, wat andere partijen met hetzelfde bedrag hebben aangevuld. Begin 2018 moet er duidelijkheid zijn over grote wijzigingen in de infrastructuur, tien jaar later moet alles klaar zijn.

Het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol, wat Schiphol-topman Jos Nijhuis en sinds kort ook ProRail-topman Pier Eringa bepleiten, is geen onderdeel van de verkenning, zegt Thea de Vries van het ministerie van IenM. Spreken over een doorgetrokken Noord/Zuidlijn noemt zij „voorbarig”. Het plan maakt wel deel uit van het OV-Toekomstbeeld, een scenario met plannen tot 2040.

Schiphol wil de groei van passagiers en vluchten opvangen door vakantieverkeer vanaf zomer 2018 te verplaatsen naar Lelystad Airport. Zou het niet goed zijn om een treinverbinding te maken tussen Amsterdam en het nieuwe vliegveld? Volgens ProRail volstaat een verbeterde busverbinding tussen station Lelystad en het vliegveld, omdat het beter is om verschillende spoorverbindingen te hebben vanaf station Lelystad dan één spoorlijn tussen Schiphol en vliegveld Lelystad.

    • Mark Duursma