David en Goliath

Meesterwerk Guercino ontdekt

AMSTERDAM. Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam krijgt een zeer waardevol schilderij van de zeventiende-eeuwse barokschilder Giovanni Francesco Barbieri, alias Il Guercino (de schele) voor onbepaalde tijd in bruikleen. Het komt van het depot Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, dat het in 1952 kocht voor 300 gulden. Het werk, David met het hoofd van Goliath (1657), heeft een verzekeringswaarde van ‘enkele miljoenen’ en werd recent tijdens een taxatie bij toeval ontdekt. (ANP)

    • Lisa Vos