Wat betekent het om op de vlucht zijn?

Waar komt Bodkin met zijn donkere blik en olijfkleurige huid vandaan? Is hij een vreemdeling die ongewenst is? ***

Bodkin Ras zou een man uit een sprookje kunnen zijn. Zo iemand die aan komt lopen uit het bos en ieders harten steelt. Die dan op een dag weer verdwijnt en waar vervolgens generaties lang nog liederen over worden gezongen.

Maar Bodkin is een man uit een modern verhaal, over een modern probleem. Hij is een vluchteling. Maar voor wie of wat is hij op de vlucht? De mythische associaties bij het debuut van regisseur Kaweh Modiri, dat tijdens het Filmfestival Rotterdam werd bekroond met de FIPRESCI-prijs van de internationale filmkritiek, worden allereerst opgeroepen door het landschap waar de film zich afspeelt: hoog in de Schotse Highlands, waar vreemdelingen uit het elfenrijk nu eenmaal eens in de duizend jaar de oversteek naar de wereld van de mensen wagen. De Schotten kijken er niet meer van op.

Niet iedere vreemdeling is een elf, en niet elke elf is een lichtwezen. Waar komt Bodkin met zijn donkere blik en olijfkleurige huid vandaan? Is hij een vreemdeling die ongewenst is? Die in de kleine plattelandsgemeenschap Forres de rol op zich krijgt van eeuwige vreemdeling: ongekend, onbemind en onheilbrengend?

Modiri’s film is soms een documentaire, soms een in scène gezet verhaal, en soms een vreemde thrillerachtige mengvorm die je heel dicht bij de personages brengt, met al hun tragiek, onhebbelijkheden en kwetsbaarheden.

Niet alle puzzelstukjes passen. Dat wringt soms vervelend, en valt soms beter in elkaar. Als hij observeert is Modiri een betere dichter dan als hij dorpsdichters aan het woord laat om de stilte te doorbreken. In het gefluister van de wind van de Noordzee die over de hooglanden waait klinken genoeg gedachten over wat het betekent om op de vlucht te zijn.

    • Dana Linssen