IJsselstein kan bedrog door ambtenaar niet bewijzen

Deze rubriek belicht elke dinsdag kwesties uit het bedrijfsleven, waarover de rechter zich onlangs uitsprak. Deze week: schadeclaims.

Zeven jaar lang ging het allemaal prima, de deal die de ambtenaar van de gemeente IJsselstein met leveranciers van cursussen en ‘coachingstrajecten’ had. De man had een tekenbevoegdheid tot 5.000 euro en kon dus veel rekeningen zelf afdoen. Maar in november 2013 liep het spaak. Een nieuwe externe coach wees zijn voorstel af om 800 euro per dagdeel bij de gemeente te declareren en daarvan vervolgens 400 euro naar de privérekening van de ambtenaar over te boeken. Zij liet forensisch onderzoek doen en ontsloeg hem wegens valsheid in geschrifte, bedrog en oplichting. IJsselstein, zei ze, zou de schade – „enige tienduizenden euro’s” – terugvorderen.

Dat is deze zomer dus geprobeerd, bij de rechtbank Midden-Nederland, maar vooralsnog jammerlijk mislukt. De gemeente dagvaardde behalve de ex-ambtenaar ook twee leveranciers die met hem zouden hebben samengespannen en claimde 1,3 miljoen euro schade, waarbij inbegrepen de kosten van het onderzoek (alleen al 161.000 euro). Hun werd wanprestatie, onrechtmatige daad, bedrog en ongerechtvaardigde verrijking ten laste gelegd.

De handelsrechter in Utrecht wijst echter alle claims af. De gemeente is er niet in geslaagd te bewijzen of en zo ja welke rekeningen vals waren en welk werk dan niet is verricht. En dat de ambtenaar was „omgekocht door de leveranciers staat niet vast”. Maar ook als dat wel het geval was geweest had de gemeente nog geen schade geleden, aldus de rechter. Ook zonder deze ambtenaar had zij ongeveer deze hoeveelheid opdrachten verstrekt, mogelijk ook aan deze leveranciers. Bovendien waren de aangeboden diensten volgens een marktconform tarief. Van een ‘opslag’ is ook niet gebleken. En er is evenmin bewezen dat zónder deze ambtenaar de prijzen lager zouden zijn geweest. Dat de ambtenaar er privé voordeel van had, ging dus niet ten koste van de gemeente.

De rechter wijst daarom alle vorderingen af en veroordeelt de gemeente om 29.000 euro aan proceskosten van de ambtenaar en de twee leveranciers te betalen.

www.rechtspraak.nl: ECLI:NL:RBMNE:2016:4159