De naheffing voor Apple is...Fundamenteel oneerlijk

In een opinieartikel in The Guardian uit kritiek op de belastingnaheffing voor Apple door de Europese Commissie. Vier fragmenten.
Illustratie studio NRC

Op last van de Europese Commissie krijgt technologiebedrijf Apple een achterstallige belastingrekening die kan oplopen tot 13 miljard euro. Volgens de Europese Commissie heeft Ierland jarenlang te weinig belasting ingehouden op winsten van Apple en hadden andere bedrijven niet de mogelijkheid om van dezelfde voordelen gebruik te maken. De Apple-zaak draait om de vraag of de belastingdeal die de Ierse regering met Apple sloot een vorm van verkapte staatssteun was. In The Guardian schrijft Neelie Kroes onder meer:

1. „De internationale beginselen van de vennootschapsbelasting schrijven voor dat bedrijven belasting betalen waar hun waarde wordt geschapen. In de hedendaagse wereld scheppen bedrijven waarde door middel van design, marketing en intellectuele creativiteit. Daar waar deze activiteiten plaatsvinden, komt de werkelijke winst vandaan. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Amerikaanse bedrijven met hun onderzoek en ontwikkeling en hun ontwikkelde intellectuele eigendom in de VS, hun belasting grotendeels daar betalen en niet waar hun producten worden gemaakt of verkocht.”

2. „We zijn het allemaal eens over de noodzaak om belastingontduiking aan te pakken, maar zo’n hervorming moet voortkomen uit een transparant wetgevingsproces binnen de EU [...]. Zodra de nieuwe regels zijn ingevoerd, kunnen ze op elke belastingbetaler worden toegepast. Maar we mogen de spelregels niet veranderen door ad-hocstaatssteun te verlenen en dan te proberen met terugwerkende kracht onbetaalde belastingen te innen. Dat zou fundamenteel oneerlijk zijn en de concurrentie, groei en belastinginkomsten in Europa schade toebrengen. Ook roept het ernstige vragen op over rechtsstaat en rechtszekerheid.

3. „Iedereen die weleens aangifte heeft gedaan weet dat belastingregels ingewikkeld kunnen zijn. Dit geldt te meer voor bedrijven die in verschillende rechtsgebieden actief zijn. De fiscus verstrekt rulings of doet vooraf uitspraken om uit te leggen hoe de lokale belastingregels in individuele gevallen zullen worden toegepast, en bedrijven vertrouwen hierop bij hun investeringsbeslissingen.”

4. „Benjamin Franklin zou ooit hebben verklaard dat in deze wereld niets zeker is behalve de dood en de belasting. Maar deze recente staatssteunonderzoeken hebben onzekerheid over de vennootschapsbelasting gebracht. In plaats van een handjevol landen en bedrijven te vervolgen vanwege hun verleden kunnen we ons beter richten op de vorming van een eerlijk belastingstelsel. De onenigheid over staatssteun en belastingrulings gaat niet over de vraag of bedrijven eerlijk hun aandeel bijdragen, maar waar dat aandeel betaald moet worden. Dat is een belangrijke vraag, maar staat los van staatssteun.”