Uitstoot broeikasgassen vorig jaar gestegen

Er werd meer steenkool en minder aardgas verstookt, schrijft het CBS.

Energiecentrale EON op de Maasvlakte. Ed Oudenaarden / ANP

De uitstoot van broeikasgassen in Nederland is vorig jaar met 5 procent toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. In 2014 was de uitstoot juist gedaald. De toename komt doordat elektriciteitscentrales vorig jaar meer steenkool en minder aardgas hebben verstookt, schrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De afgelopen vijf jaar is het aandeel aardgas in de elektriciteitsproductie met een derde gedaald, zo schrijft het CBS. Het ging van 62 procent in 2010 naar 42 procent in 2015. Het aandeel steenkool is bijna verdubbeld: van 19 procent naar 35 procent.

Vorig jaar bedroeg de uitstoot 196 miljard kg CO2-equivalenten. Ten opzichte van de uitstoot in 1990 is dat 12 procent minder. De overheid moet uitvoering geven aan de uitspraak in de zogeheten Urgenda-zaak en zorgen dat de uitstoot van CO2 in Nederland in 2020 25 procent lager is ten opzichte van peiljaar 1990. De zaak, aangespannen door burgerplatform Urgenda tegen de staat, werd vorig jaar zomer beslist in het voordeel van de actiegroep. De Nederlandse overheid acht een vermindering van 17 procent haalbaar, zo bleek uit een reactie op het vonnis.

Lees ook: Hoeveel is een kolencentrale waard?

Vorige week verscheen een rapport van onderzoeksbureau CE Delft over broeikasreductie. Om te voldoen aan de vereiste norm voor 2020, moet het kabinet volgens de onderzoekers een of twee gloednieuwe kolencentrales sluiten. Met de sluiting van kolencentrales uit de jaren 80 onder het Energieakkoord, wordt de klimaatdoelstelling slechts voor de helft gehaald, zo schrijven de onderzoekers.

Twee kolencentrales zijn in de jaren negentig gebouwd, namelijk de Amercentrale van Essent in Geertruidenberg en de Hemwegcentrale van Nuon in Amsterdam. De afgelopen jaren zijn daarnaast drie nieuwe centrales in bedrijf gekomen: centrales van Uniper en Engie op de Maasvlakte en de RWE-centrale in Eemshaven.

Mocht het kabinet geen van deze nieuwere kolencentrales willen sluiten, dan zijn er volgens het rapport andere mogelijkheden zoals een hogere belasting op brandstoffen, rekeningrijden invoeren of windparken extra subsidiëren.

    • Liza van Lonkhuyzen