Onderwijs

Extra geld voor soepeler overgang van mbo naar hbo

Minister Jet Bussemaker (Onderwijs, PvdA) trekt extra geld uit om ongelijke kansen in het onderwijs tegen te gaan. Het gaat om 7,5 miljoen euro, bedoeld om de overgang tussen mbo en hbo soepeler te laten verlopen. De uitval onder studenten die zijn overgestapt van mbo naar hbo is hoog. Voor hbo-docenten komt er een beurs van 50.000 euro om ideeën voor gelijke kansen te stimuleren. Ook schaft de minister de eigen bijdrage van studenten voor selectieprocedures af. De maatregelen zijn bedoeld om kinderen van laagopgeleide ouders dezelfde kansen te geven als die van hoogopgeleide ouders. (NRC)