Extra geld voor overgang van mbo naar hbo

Het geld is bedoeld om ongelijke kansen in het onderwijs tegen te gaan.

Minister Jet Bussemaker bezoekt de mbo-locatie Noorderpoort in Delfzijl. Foto: ANP / Siese Veenstra

Minister Jet Bussemaker trekt extra geld uit om ongelijke kansen in het onderwijs tegen te gaan. De minister steekt 7,5 miljoen euro om de overgang tussen het mbo en het hbo soepeler te laten verlopen. De uitval onder studenten die zijn overgestapt van het mbo naar hbo is hoog.

Er komt voor docenten in het hoger onderwijs een beurs van 50.000 euro bedoeld om ideeën voor gelijke kansen te stimuleren. Bovendien schaft de minister de eigen bijdrage van studenten voor selectieprocedures af. Een selectieprocedure voor bijvoorbeeld hotelscholen en kunstopleidingen kost gemiddeld 50 tot 80 euro, maar de kosten kunnen oplopen tot 225 euro.

Bekend probleem

De overstap van het mbo naar het hbo is een bekend probleem en er is al veel geprobeerd om de uitval tegen te gaan. Volgens de Inspectie van het Onderwijs vallen de doorstromers bijna twee keer zo vaak uit als studenten die na de havo een hbo-opleiding volgen. De minister nodigt ook studenten in het mbo en hbo uit om zelf met plannen te komen voor een betere overgang. Van de 7,5 miljoen euro is de helft bestemd voor de plannen van de studenten en de andere helft voor de onderwijsinstellingen.

Ongelijkheid neemt toe

De maatregelen zijn bedoeld om kinderen van laagopgeleide ouders dezelfde kansen te geven als kinderen van ouders die wel verder hebben geleerd. De Inspectie van het Onderwijs concludeerde in april dat de ongelijkheid tussen deze groepen kinderen de afgelopen jaren juist is toegenomen.

Lees ook: De ouders zitten er bovenop

De Inspectie van het Onderwijs vergeleek kinderen met dezelfde intelligentie van laag- en hoogopgeleide ouders met elkaar. Het bleek dat kinderen met laagopgeleide ouders vaker doorstromen naar een lager onderwijsniveau en ze krijgen krijgen lagere basisschooladviezen. Bovendien gaan ze minder vaak naar het hoger onderwijs dan in eerdere jaren.

Maandag is de start van het academisch jaar. De minister opent het mbo-jaar bij Lentiz Life College in Schiedam, het hogeschooljaar op de Haagse Hogeschool en het academisch jaar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

    • Belia Heilbron