Dijsselbloem: eerste indruk aanpak bonussen positief

Volgens de minister werkt het bonusplafond en lijden het vestigingsklimaat en de concurrentiepositie er niet onder.

Dijsselbloem is positief in de eerste evaluatie van het vorig jaar ingevoerde bonusbeleid.
Dijsselbloem is positief in de eerste evaluatie van het vorig jaar ingevoerde bonusbeleid. Foto: Jerry Lampen / ANP

De getroffen maatregelen in de Nederlandse financiële sector, zoals de aanpak van het bonusbeleid, hebben vooralsnog niet geleid tot grote negatieve effecten. Dat schrijft minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën, PvdA) maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

De Kamerbrief is een eerste evaluatie van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo). De wet, die op 7 februari 2015 in werking trad, schrijft onder meer voor dat een bonus niet meer dan 20 procent van het vaste salaris mag bedragen. Nederland kent hiermee de strengste bonuswetgeving van Europa, zo schrijft Dijsselbloem. Het doel van de wet is het “voorkomen van perverse beloningsprikkels die aanleiding kunnen geven tot het nemen van ongewenste risico’s of het veronachtzamen van het klantbelang”.

Lees ook: Bankier, zo omzeil je het bonusplafond.

Eerste indrukken

Volgens Dijsselbloem heeft de Wbfo er inderdaad toe bijgedragen dat variabele beloningen “zeer fors zijn teruggebracht”. Ook zijn perverse prikkels volgens de minister “sterk beperkt”. Uit eigen berekeningen blijkt dat zowel het bestuur als het senior management bij banken en verzekeraars de afgelopen twee jaar gemiddeld een veel lagere maximale variabele beloning kregen.

Bij het senior management daalde de gemiddelde beloning, als percentage van het vaste salaris, van rond de 50 procent in 2013, tot minder dan 20 procent in 2015. Bij bestuurders lag het gemiddelde in 2013 nog boven de 20 procent; in 2015 onder de 20 procent. Daarnaast hebben toezichthouders, waaronder De Nederlandsche Bank (DNB), in 2015 “geen praktijken aangetroffen die aanleiding gaven tot het opleggen van boetes of andere formele maatregelen”.

‘Geen negatieve gevolgen’

Het Nederlandse vestigingsklimaat en de concurrentiepositie hebben volgens Dijsselbloem echter niet geleden onder de maatregelen:

“Informatie van DNB over het aantal vergunningen in 2015 laat een beperkte afname zien van het aantal banken (van 55 naar 53) en verzekeraars (van 204 naar 197) met een zetel in Nederland. DNB ziet voor deze afname geen aanleiding in de invoering van de Wbfo.”

Punt van kritiek van de minister is het hogere vaste salaris dat enkele ondernemingen hanteren ter compensatie van de ingeperkte variabele beloning. Volgens Dijsselbloem is dit een slechte zaak “in het licht van het herstel van vertrouwen en overbruggen van de kloof tussen maatschappij en financiële sector”.

De Wbfo zal in 2017 opnieuw worden geëvalueerd.