Zorg

Advies: vernietig uitspraak Meavita

De kansen voor Loek Hermans om toch nog ongeschonden uit het Meavita-debacle te komen, zijn sinds vrijdagochtend aanmerkelijk gestegen.

De advocaat-generaal, de belangrijkste adviseur van de Hoge Raad, is zeer kritisch op de uitspraak van de Ondernemingskamer rond de ondergang van zorgconcern Meavita.

Vorig jaar oordeelde de Ondernemingskamer, een afdeling van het gerechtshof die gespecialiseerd is in conflicten binnen organisaties, dat er sprake was geweest van wanbeleid bij de failliete thuiszorgorganisatie.

Daarbij werd ook geoordeeld dat een deel van het een miljoen euro kostende onderzoek in de affaire kan worden verhaald op enkele voormalige bestuurders en commissarissen van Meavita.

Loek Hermans is de voormalige president-commissaris van Meavita. De VVD’er besloot na de uitspraak van het hof af te treden als voorzitter van de VVD-fractie in de Eerste Kamer.

De advocaat-generaal adviseert de Hoge Raad het besluit van de Ondernemingskamer te vernietigen. Volgens hem zijn er procedurele fouten gemaakt, waardoor er met onvoldoende rechters over de zaak is geoordeeld. Daarnaast is volgens hem onvoldoende onderbouwd waarom ex-bestuurders mee moeten betalen aan de onderzoekskosten.

Als de Hoge Raad het advies overneemt, dan zal het hof zich opnieuw over de zaak moeten buigen. (NRC)