Studie: sluiten van nieuwe kolencentrale nodig voor klimaatdoel

Om te voldoen aan de vereiste broeikasreductie in 2020, moet het kabinet een of twee van de drie gloednieuwe kolencentrales sluiten. Dat blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau CE Delft, geschreven in opdracht van milieu-organisatie European Climate Foundation en energiebedrijf Eneco. Het sluiten van nieuwe kolencentrales is volgens de onderzoekers de goedkoopste manier om de vereiste broeikasreductie te verwezenlijken.

Sinds het Urgenda-vonnis uit juni 2015 is de overheid verplicht om de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 25 procent terug te brengen ten opzichte van 1990.

De kolencentrales zijn verantwoordelijk voor 65 procent van de CO2-uitstoot bij elektriciteitsproductie, terwijl ze slechts 30 procent van de elektriciteit opwekken. Het kabinet overweegt sluiting van twee kolencentrales uit de jaren 90 (in Amsterdam en Geertruidenberg), bovenop de eerder afgesproken sluiting van vijf centrales uit de jaren 80. Sluiting van de drie nieuwe centrales, twee op de Maasvlakte en een in de Eemshaven, is volgens het kabinet kapitaalvernietiging. Bovendien dreigen de eigenaren met miljardenclaims bij sluiting.

Met sluiting van de twee jaren 90-centrales wordt de klimaatdoelstelling echter slechts voor de helft gehaald, schrijven de onderzoekers. Het levert een reductie op van maximaal 8 Megaton aan CO2-uitstoot in plaats van de vereiste 16 Megaton. Alternatieve maatregelen als rekeningrijden of meer subsidie voor windenergie zijn duurder. Die leiden volgens CE Delft tot een kostenstijging per huishouden van 50 tot 80 euro per jaar.

Het is nog onduidelijk welke kolencentrales zullen sluiten. Minister Kamp (Economische Zaken, VVD) neemt deze maand een besluit.