‘Sluiting nieuwe kolencentrales noodzakelijk’

De CO2-uitstoot in Nederland moet in 2020 een kwart lager zijn, bepaalde de rechter.

Energiecentrale EON op de Maasvlakte. Foto ANP/Ed Oudenaarden

Om te voldoen aan de vereiste broeikasreductie in 2020, moet het kabinet een of twee gloednieuwe kolencentrale sluiten. Dat blijkt uit een rapport van het onderzoeksbureau CE Delft dat donderdag verscheen. Het sluiten van nieuwe kolencentrales is volgens de onderzoekers de goedkoopste manier om de broeikasreductie te verwezenlijken.

In het rapport worden de mogelijkheden uiteengezet om te voldoen aan de zogeheten Urgenda-zaak. Daarin werd de overheid door de rechter verplicht de uitstoot van broeikasgassen, waaronder CO2, in 2020 met 25 procent terug te brengen ten opzichte van 1990, als adequate reactie op het klimaatprobleem. Nederland acht een vermindering van 17 procent haalbaar, bleek uit een reactie op dat vonnis.

Ook werd er toen geopperd om twee kolencentrales uit de jaren 90 te sluiten, bovenop de al eerder afgesproken sluiting van vijf centrales uit de jaren 80. Daarmee wordt de klimaatdoelstelling slechts voor de helft gehaald, schrijven de onderzoekers. Het rapport werd geschreven in opdracht van milieuorganisatie European Climate Foundation en het energiebedrijf Eneco. Eneco heeft geen kolencentrales.

Lees ook: Hoeveel is een kolencentrale waard?

Vorig jaar werd er ook al een motie aangenomen in de Tweede Kamer aangenomen die de uitfasering eist van de resterende kolencentrales. Als alleen oudere kolencentrales uit de jaren 90 worden gesloten, en geen nieuwe, zijn er duurdere maatregelen nodig. Als de nieuwe kolencentrales gesloten worden, zou het de Nederlandse inwoners 30 euro per jaar extra kosten.

15 miljoen ton

Volgens CE Delft is een extra broeikasgasreductie voor nodig van 15 miljoen ton. De maatschappelijke kosten bedragen dan jaarlijks zo’n 400 tot 600 miljoen euro en de kosten voor huishoudens stijgen dan met 50 tot 80 euro per jaar. Bij deze berekening is niet meegerekend dat de eigenaren van die centrales dreigen met een miljardenclaim als schadevergoeding als zij hun kolencentrales moeten sluiten.

Lees ook: Vervuilend of duurzaam, dat is de vraag

Mocht het kabinet geen extra kolencentrales willen sluiten, dan zullen er andere klimaatmaatregelen nodig zijn. Zo kan het kabinet hogere belasting heffen op brandstoffen, rekeningrijden invoeren en kunnen energieprijzen omhoog gaan om windparken extra te subsidiëren.

De kolencentrales zijn verantwoordelijk voor 65 procent van de CO2-uitstoot bij elektriciteitsproductie, terwijl ze slechts 30 procent van de elektriciteit opwekken. Met de sluiting van alle kolencentrales zou Kamp in een keer kunnen voldoen aan de eis in de Urgenda-zaak. Hoeveel dat de Nederlandse inwoners kost, is onduidelijk.

Het is nog niet duidelijk of de laatste vijf kolencentrales in Nederland ook echt dicht gaan. Minister Kamp (Economische Zaken, VVD) neemt komende maand een besluit.

    • Bas Tooms