Meer kankersterfte vrouwen door borst- en longkanker

Vorig jaar stierven per 100.000 vrouwen 237 aan kanker, een fractie meer dan in de twee voorgaande jaren.

Een apparaat voor het onderzoek naar borstkanker.
Een apparaat voor het onderzoek naar borstkanker. Foto Robin van Lonkhuijsen - ANP

Het aantal Nederlanders dat sterft aan kanker is de laatste dertig jaren verhoudingsgewijs flink afgenomen. Bij vrouwen is aan die daling de laatste jaren een einde gekomen, zo constateert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. Reden daarvoor is dat er meer vrouwen stierven aan borstkanker en longkanker.

Afgezet tegen de bevolkingsomvang daalt het aantal kankerdoden bij vrouwen al sinds de jaren 50 gestaag. Per 100.000 inwoners overleden er in 1950 nog dik 307 vrouwen aan de ziekte, aldus het CBS. Vorig jaar waren dat er nog 237, een fractie meer dan in de twee voorgaande jaren.

De lichte toename van vorig jaar is volgens het CBS het gevolg van een hogere sterfte aan longkanker, sinds 2006 de meest voorkomende dodelijke kankervariant bij vrouwen. Per 100.000 inwoners stierven vorig jaar zo’n 50 vrouwen aan die ziekte. Dat is één meer dan in 2014 en drie meer dan in 2013.

Ook iets meer doden door borstkanker

Ook aan borstkanker stierven vorig jaar in verhouding iets meer vrouwen dan in voorgaande jaren. Per 100.000 inwoners waren dat er zo’n 38, tegen iets meer dan 35 in 2014. Sinds de jaren ’50 is het aantal doden door borstkanker overigens sterk gedaald , net zoals de sterfte onder vrouwen aan maagkanker.

Onder mannen lag het aantal kankerdoden vorig jaar een fractie lager dan in 2014. Anders dan bij vrouwen werd de daling bij mannen pas eind jaren 80 ingezet. Toen stierven er per 100.000 mannen nog 435 aan de gevolgen van kanker, terwijl dat er volgens het CBS vorig jaar nog maar 285 waren.

Dat het aantal sterfgevallen door kanker de laatste dertig jaar zo sterk is gedaald, komt volgens het statistiekbureau omdat mannen in verhouding steeds minder vaak overlijden aan long- en maagkanker. Toch is die eerste variant nog altijd meest voorkomende dodelijke kankervorm, gevolgd door darmkanker en prostaatkanker.

Minder kankersterfte onder kinderen

Onder kinderen is het aantal sterfgevallen door kanker de laatste jaren eveneens afgenomen. Vorig jaar stierven er 69 kinderen aan de ziekte, aanzienlijk minder dan tien jaar geleden. Anders dan bij volwassenen zet het CBS het aantal aan kanker overleden kinderen niet af tegen de bevolkingsomvang en geeft het alleen absolute getallen.

De kankervorm die onder kinderen voor de meeste doden zorgt is hersenkanker, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek. Gemeten over de laatste tien jaar was die variant bij kinderen de oorzaak van bijna 40 procent van de kankersterfgevallen. Leukemie is met ruim 20 procent van de gevallen de op één na dodelijkste kankervorm.