Opinie

Klimaat veranderde al eerder dan gedacht

Al snel na het begin van de industriële revolutie zijn sporen zichtbaar van klimaatverandering. Die kennis kan helpen de klimaatmodellen nauwkeuriger te maken.

Foto AP

De gevolgen van de uitstoot van broeikasgassen door de mens deden zich veel eerder voor dan tot nu toe werd gedacht. Al vrij kort na het begin van de industriële revolutie, rond 1830, zijn de eerste signalen zichtbaar van een verandering van het klimaat. Dat is de conclusie van een onderzoek in het wetenschappelijk tijdschrift Nature.

In de meeste onderzoeken wordt ervan uit gegaan dat ergens in het begin van de twintigste eeuw de opwarming in de grafieken zichtbaar werd. Eventuele veranderingen verdwenen in de ‘ruis’ die het gevolg is van de natuurlijke variatie in klimaat.

Volgens de onderzoekers heeft dat veel te maken met de data die worden gebruikt om klimaatverandering te meten. Dat zijn vooral de temperatuurstatistieken die eigenlijk pas na 1900 redelijk systematisch werden bijgehouden, en dan met name op het noordelijk halfrond boven land.

Jaarringen

Voor dit onderzoek werden de meetmethodes gebruikt die normaal vooral dienen om inzicht te krijgen in het klimaat in een veel verder verleden. Zoals veranderingen in koralen, ijslagen, en jaarringen van bomen. Ook hebben de onderzoekers gekeken naar grote vulkaanuitbarstingen in de negentiende eeuw.

(lees verder onder de video)

De onderzoekers werden verrast doordat ze al rond 1830, dus vrij snel na het begin van de industrialisatie, de eerste tekenen van klimaatverandering ontdekten. Vooral op het noordelijk halfrond en dan met name in het Arctische gebied. Op het zuidelijk halfrond duurt het dan nog een halve eeuw voordat er signalen van klimaatverandering zijn.

„Het was een van die momenten waarop de wetenschap je heel erg kan verrassen”, aldus hoofdauteur Nerelli Abram van de Australische Nationale Universiteit:

‘In the tropical oceans and the Arctic in particular, 180 years of warming has already caused the average climate to emerge above the range of variability that was normal in the centuries prior to the Industrial Revolution.’

Klimatoloog Michael Mann zet in The Washington Post, mede op basis van een onderzoek waarbij hij was betrokken, vraagtekens bij de resultaten van het onderzoek:

‘There was certainly some anthropogenic warming prior to the late 19th century. […] But the authors overstate how much, and how early, by incorrectly conflating early 1800s warming caused by the recovery from these eruptions with early greenhouse warming.’

De onderzoekers durven geen grote conclusies aan hun resultaten te verbinden. Ze wijzen vooral op de noodzaak om meer data te verzamelen om een reconstructie te maken van de opwarming vanaf het moment dat de mens fossiele brandstoffen ging gebruiken. Dat helpt om de klimaatmodellen te finetunen. En zo de klimaatgevoeligheid van kooldioxide beter te kunnen bepalen.

 

Paul Luttikhuis
Blogger

Paul Luttikhuis

Buitenlandredacteur Paul Luttikhuis volgt op dit blog nieuws over klimaatverandering. Hij schrijft over sociale en economische gevolgen, over manieren waarop landen zich daarop voorbereiden, over nieuwe wetenschappelijke inzichten en over de onderhandelingen na ‘Parijs’. Regelmatig zullen gastauteurs hun licht laten schijnen op deze thema’s.