Instandhouding rijksmonumenten

54,5 miljoen subsidie verdeeld

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft namens minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 54,5 miljoen euro toegekend aan eigenaren van rijksmonumenten. Het gaat om geld dat moet worden gebruikt voor de instandhouding van een monumentaal, archeologisch of groen monument. De meeste subsidie, 2,7 miljoen euro, gaat naar de kathedrale basiliek Sint-Jan in Den Bosch. Dit jaar werden 900 van de 1.114 aanvragen gehonoreerd. (NRC)