GroenLinks wil tweejarige brugklas

Naast ‘brede brugklas’ wil partij gratis bijles en examentraining voor leerlingen die dat nodig hebben.

Klaver in april op het voorjaarscongres van GroenLinks in Amersfoort.
Klaver in april op het voorjaarscongres van GroenLinks in Amersfoort. Foto ANP / Sander Koning

Als het aan GroenLinks ligt krijgen alle kinderen op middelbare scholen een tweejarige brugklas. Pas na die twee jaar maakt de school voor de leerling pas de definitieve keuze voor het te volgen onderwijsniveau voor, vmbo, havo of vwo. Deze ‘brede brugklas’, die niet geldt voor categoriale gymnasia, is bedoeld om laatbloeiers de kans te geven om het voor hen geschikte onderwijs te volgen. Laatbloeiers zijn volgens GroenLinks vaker kinderen van laagopgeleide ouders.

Dit alles staat in het verkiezingsprogramma van GroenLinks, dat volgende week dinsdag wordt gepresenteerd. Net als D66 heeft de partij besloten om enkele punten uit het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart volgend jaar al eerder naar buiten te brengen. In een interview met de NOS onthulde lijsttrekker Jesse Klaver vrijdag al het onderwijsstandpunt van zijn partij.

Klaver vindt de conclusies die de Onderwijsinspectie in april van dit jaar trok over toenemende ongelijkheid in het middelbaar onderwijs “alarmerend”. Voor hij vorig jaar fractievoorzitter werd, was hij onder meer onderwijswoordvoerder van zijn partij in de Tweede Kamer. In de onderwijsparagraaf van het GroenLinks-programma staat:

“Een kind van rijke en hoogopgeleide ouders krijgt meer kans op school dan een kind van arme en laagopgeleide ouders, ook als de kinderen zelf even intelligent zijn.”‘

Gratis bijles en examentraining

Ook op een andere manier wil GroenLinks de onderwijskansen voor kinderen uit achterstandsgezinnen vergroten: gratis bijles en examentraining voor alle leerlingen die dat nodig hebben. Partijleider Klaver signaleert een wat hij noemt “sluipende privatisering” in het onderwijs, doordat kinderen in toenemende mate gebruik maken van particuliere huiswerkbegeleiding. Die is alleen betaalbaar voor rijke gezinnen.

Een derde maatregel om gelijke kansen in het onderwijs te bevorderen is dat scholen niet langer extra voorwaarden mogen stellen aan leerlingen die na een vmbo- of havo-diploma door willen naar een hoger niveau. Middelbare scholen stellen nu vaak de eis dat kinderen die willen doorleren op hun cijferlijst een hoog gemiddelde halen, omdat ze niet het risico willen lopen dat de doorstromers zakken voor hun volgende eindexamen.

Geïnspireerd door de onderwijsloopbaan van partijleider Klaver, wil GroenLinks dat ieder kind een doorstromingsrecht krijgt. Klaver slaagde erin om na zijn vmbo-examen over te stappen naar een hbo-opleiding ‘maatschappelijk ondernemen’in Den Bosch. “Een diploma is een diploma en geeft zonder extra voorwaarden recht op vervolgonderwijs”, stelt het verkiezingsprogramma.

Komende dinsdagavond zal lijsttrekker Jesse Klaver de verkiezingscampagne aftrappen met een bijeenkomst in de Melkweg in Amsterdam. Die avond zal GroenLinks ook haar verkiezingsprogramma presenteren.