Opinie

geen kop

Jan Jaap de Ruiter

Wilders’ A4 is geen onschuldig program O&D 2