Opinie

Damherten

Deze bambies maken de natuur kapot

illustraties cyprian koscielniak

De rechter oordeelde deze week dat de damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen mogen worden afgeschoten. Dierenbeschermers procedeerden daartegen, maar verloren.

NRC schrijft over een „harde klap” voor de dierenbeschermers en laat hen vervolgens uitvoerig aan het woord. (NRC, 30/8)

De krant moet niet uitsluitend het oor lenen aan dierenbeschermers. Zij zijn immers geneigd de enorme vraatschade aan flora en fauna, waar in vele rapporten op wordt gewezen, te vergoelijken. Over die vraatschade wordt overigens amper gerept in het verslag.

Onze stichting Herstel Inheems Duin procedeerde eveneens en ook wij verloren. Van de huidige zesduizend damherten naar een toegestane achthonderd is volgens ons absurd. Pas bij een stand van tachtig damherten, zo leert de bosecologie, kan het duinbos zich herstellen, keert de verjonging van het bos terug en wordt voldaan aan de wettelijk vereiste ‘gunstige staat van instandhouding’ van dit beschermd natuurgebied.

Maar alleen het verhaal van de provincie, die de ontheffing tot bepaald afschot verleende, werd door de rechter geloofd.

Bij de dierenbeschermers draait het om aaibare diersoorten. Dat door de bambies in de Amsterdamse Waterleidingduinen de struwelen, varens, bloemplanten en vrijwel alle orchideeën verdwenen – het zal ze een zorg zijn. Dat kleine dieren hun dekking verliezen – je hoort ze er niet over.

Hun dierensentiment is dat van een kind: uiterst selectief en onverschillig naar planten.

,