En de bikini dan? Eva werd preuts toen ze in de appel beet

©

Bikini’s zijn onderdrukking. De vrouw kiest niet vrij voor de bikini, maar wordt gedwongen door de achterlijke christelijke cultuur. Als gevolg van eeuwenlange indoctrinatie door de mythe van Adam en Eva, die zich na het bijten in een appel voor hun naakte lichaam schaamden, is zij preuts geworden. Het is dus hoog tijd om vrouwen te bevrijden en de bikini te verbieden.

Alle vrouwen moeten voortaan naakt op het strand.

Menig lezer leest bovenstaande paragraaf met verbazing. Sommigen zijn beledigd omdat hun cultuur of religie als achterlijk en onderdrukkend wordt beschouwd. Anderen lezen het met ongeloof. Immers, wij in het Westen hebben de Verlichting meegemaakt, wij denken rationeel en wetenschappelijk, wij zijn ons bewust van de eigen psychologische trekjes en daardoor zijn wij bevrijd. Wij zijn gezuiverd van dogma’s en bijgeloof.

Voor deze ongelovige lezers is de bikini niet een irrationele dogmatische schaamte, maar natuurlijk en rationeel gedrag.

De mensen in het Westen zijn verblind door het geloof in hun objectiviteit, in hun superioriteit. Daardoor denken ze roekelozer en trekken ze snel conclusies. Maar de mensen in het Westen zijn net zo blind als de Afghanen in een bergdorp zonder elektriciteit waar de imam de waarheid in pacht heeft.

Gelooft u me niet? Vertel me dan met welke rationele gedachten een vrouw een bikini draagt? Met welke wijsheid dragen we kleren op straat bij aangename temperaturen? Geen enkele.

Ook Westerse taboes en dogma’s kunnen onderdrukken. De Brit Stephen Gough bijvoorbeeld, die graag naakt loopt, is inmiddels zo’n dertig keer gearresteerd voor zijn naaktloperij. Hij heeft circa zes jaar in de gevangenis gezeten.

Tot het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft hij gevochten - en verloren. Volgens het Hof is zijn gedrag niet alleen ‘tegen de standaarden van aanvaard gedrag in elke democratische maatschappij, maar hij wist ook dat zijn gedrag alarmerend is en moreel beledigend voor andere mensen.’

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens noemde zijn gedrag ook ‘antisociaal’ en een ‘openbare overlast’. Dit alles heeft het Hof uit de duim gezogen, want er bestaat geen enkele rationele reden om dit te geloven. Onze dogma’s zijn dus zwaar verankerd in de instituties die onze vrijheid moeten beschermen.

Een Westerse vrouw mag zelf weten hoe preuts ze is - hoe irrationeel haar kledingkeuze ook is. Voor moslima’s echter hebben we andere standaarden. Dat zij zich naakt voelt als haar buik, benen, armen en hoofd bloot zijn, vinden we zo irrationeel dat het wordt verboden.

In het Westen vinden we het ondenkbaar dat een moslima dezelfde gevoelens kan hebben als een Westerse vrouw. Voor haar dicteren wij wat we willekeurig als rationeel en ‘aanvaard gedrag in elke democratische maatschappij’ beschouwen. Want wij hebben de appel uitgevonden.

Mihai Martoiu Ticu, filosoof en een master in Internationaal Recht. Lees zijn publicaties op www.mihai.nl.