Opinie

Nog steeds steunen rijke landen de zoektocht naar olie

Het wordt tijd dat de landen van de G20 hun acht jaar oude belofte waarmaken en stoppen met het subsidiëren van fossiele brandstoffen, zeggen Climate Transparency, grote verzekeraars en institutionele beleggers.

Foto AFP

De geïndustrialiseerde landen zijn op de goede weg met hun klimaatbeleid. Maar het is nog lang niet goed genoeg om te voldoen aan de klimaatdoelen die de landen zichzelf hebben gesteld op de klimaattop in Parijs, eind vorig jaar. Die boodschap stuurt Climate Transparency naar het Chinese voorzitterschap van de G20, die dit weekeinde bijeenkomen in Hangzhou.

De landen van de G20 zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor driekwart van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Dus ze doen ertoe. Bovendien is in deze landen de energie gerelateerde uitstoot tussen 1990 en 2013 met 56 procent toegenomen. Pas de laatste twee jaar is de uitstoot niet meer gegroeid.

Goed nieuws is dat de G20-landen hun energie steeds efficiënter gebruiken, schrijven de auteurs van het rapport. Zowel de energie-intensiteit als de koolstof-intensiteit van de economieën neemt af. Anderzijds wordt dat ruimschoots teniet gedaan door de toename van de economische activiteit.

Meer dan de helft van de investeringen in energieopwekking gaat tegenwoordig naar groene energie (bijna 118 miljard dollar voor duurzaam tegenover bijna 93 miljard dollar per jaar voor fossiele brandstoffen en nucleaire energie). Maar in het grote geheel is het aandeel nog bescheiden, concludeert Climate Transparency.

Meer steenkool

De koolstofintensiteit in de energiesector is de afgelopen jaren juist licht gegroeid. Dat komt vooral door het gebruik van steenkool. De G20-landen hebben een gezamenlijke capaciteit van 975 gigawatt aan kolencentrales. Er liggen plannen voor 900 GW aan nieuwe kolencentrales – waarvan overigens een deel inmiddels geschrapt is of wordt.

De uitstoot van broeikasgassen per hoofd van de bevolking is in G20-landen gemiddeld 5,7 ton CO2. Maar die zou rond het midden van de eeuw terug moeten naar 1 tot 3 ton om rond de 2 graden temperatuurstijging uit te komen. En nog een stuk minder als je het streven naar anderhalve graad serieus neemt.

Climate Transparency heeft kritiek op de nog steeds bestaande subsidies voor fossiele brandstoffen in alle G20-landen. Die zijn in strijd met de belofte die de landen al in 2009 deden over het geleidelijk afschaffen van de geldstroom die fossiele brandstoffen bevoordeelt. Het rapport wijst erop dat de rijke landen meer geld geven aan hun eigen fossiele brandstof productie dan aan de in Parijs beloofde internationale financiering van klimaatbeleid.

Verzekeraars bezorgd

Eerder deze week hebben ook enkele grote verzekeraars daarover geklaagd bij de G20. De maatschappijen Aviva, Aegon en MS Amlin (gezamenlijke waarde 1,2 biljoen dollar) roepen de landen op in Hangzhou een tijdpad vast te leggen om fossiele subsidies te staken voor 2020. Verzekeraars vrezen dat door de opwarming het aantal weer gerelateerde incidenten fors zal toenemen.

Om te beginnen vragen de verzekeraars niet langer financiële steun te geven aan de exploratie van nieuwe olie- en gasvelden en de productie van steenkool.

Mark Wilson, CEO van Aviva zegt:

‘We’re calling on governments to kick away these carbon crutches, reveal the true impact to society of fossil fuels and take into account the price we will pay in the future for relying on them.  Energy subsidies should instead be used to create a sustainable future through the social, environmental and economic objectives set out in the UN Sustainable Development Goals.’

Een week voor de verzekeraars vroegen 130 institutionele beleggers, die gezamenlijk goed zijn voor 13 biljoen dollar aan investeringen, hetzelfde.

Paul Luttikhuis
Blogger

Paul Luttikhuis

Buitenlandredacteur Paul Luttikhuis volgt op dit blog nieuws over klimaatverandering. Hij schrijft over sociale en economische gevolgen, over manieren waarop landen zich daarop voorbereiden, over nieuwe wetenschappelijke inzichten en over de onderhandelingen na ‘Parijs’. Regelmatig zullen gastauteurs hun licht laten schijnen op deze thema’s.