Ook in de strijd tegen kindermisbruik mag niet alles

logo_luxCommentaar

Kinderrechtenorganisatie Terre des Hommes wil met nepprofielen op internet kindermisbruikers opsporen. Is dit een vruchtbare bijdrage aan de strijd tegen seksuele exploitatie van minderjarigen? Of is het een manier om de aandacht op zichzelf en deze actie te vestigen, waarbij het risico van denkbeeldige daders, valse aangiften en eigenrichting op de loer ligt?

Voorop staat dat kindermisbruik vreselijk is, jonge levens kan verwoesten en met alle kracht tegengegaan moet worden. Particuliere organisaties, zoals Terre des Hommes, vervullen daarbij een belangrijke rol, doorgaans met publieksvoorlichting, opvang in het veld en politieke lobby. Daarbij wordt een beroep op het publiek gedaan voor de fondsenwerving en ook op de overheid en de Postcodeloterij. Het actieprogramma is indrukwekkend: kinderarbeid, mensenhandel, uitbuiting en noodhulp.

Met de actie tegen seksuele uitbuiting is Terre des Hommes een nieuwe weg ingeslagen – die van de (particuliere) opsporing. Het is niet alleen meer bescherming, preventie en bevordering, maar nu ook handhaving, niet voor niets een domein van de overheid. Eerder voerde Terre des Hommes deze actie al in Azië, waar zich een belangrijk deel van het aanbod op de markt voor kinderprostitutie bevindt. De actie die deze week werd aangekondigd richt zich op de Nederlandse markt. Websurfers die contact leggen met de nepkinderen van Terre des Hommes krijgen deze mededeling op hun scherm: „We weten wie u bent. Als we u nog een keer tegenkomen, sturen we uw gegevens door naar de politie.” Dat is een niet mis te verstaan dreigement – dat ook reacties zal oproepen. Mogelijk is het op zijn plaats, maar zeker is dat niet. Dit is immers uitlokking, juridisch alleen valide als degene die ingaat op het aanbod dat misdrijf toch al van plan was geweest. Dat is moeilijk te bewijzen of aannemelijk te maken. Uitlokking heeft het inherente gevaar dat het drempels verlaagt en daardoor juist gedrag veroorzaakt.

Terre des Hommes slaat intussen stevige taal uit: „Het klantenbestand flink uitdunnen.” Van de „samenwerking met de politie” werd hoog opgegeven. „Meters maken” bij deze strijd zou mogelijk worden. In hoeverre dit bravoure is moet blijken – het project zal twee jaar lopen. Het OM liet weten deze actie als „preventie” te zien en voor vervolgingsbeslissingen nog niet meteen blind te zullen varen op Terre des Hommes. Terre des Hommes is geen rechtsstatelijke opsporingsorganisatie, maar een belangengroep met een eenzijdig perspectief. Dat is zowel een verdienste als een beperking. De prudentie van het OM valt daarom te prijzen.