De-islamisering als goudmijn

Financieel beleid

De financiële paragraaf past met het beoogde beleid op één A4’tje. Subsidies stopzetten moet 10 miljard opleveren.

Vier jaar geleden was Geert Wilders nog de kampioen bij de doorrekening door het Centraal Planbureau. In 2012 scoorde zijn PVV met een bescheiden bezuinigingspakket op korte termijn het hoogst op economische groei en daling van de werkloosheid. Dat moet voor het huidige verkiezingsprogramma nog maar blijken. Mocht de PVV dit keer opnieuw naar het CPB stappen, dan zullen daar meer details in moeten. De financiële paragraaf was zo beknopt dat het op hetzelfde A4’tje paste als de elf beleidsmaatregelen zelf.

Uit de eigen rekensom komt exact een juiste dekking tevoorschijn. Zowel de geraamde kosten van de geschetste maatregelen als de opbrengsten bedragen 17,2 miljard euro. Voor één niet geringe maatregel wist de PVV de financiële consequenties niet in te schatten: uittreding uit de EU. Terwijl in een twee jaar geleden besteld onderzoek nog bleek dat een ‘Nexit’ op lange termijn miljarden extra zou opleveren. Het CPB denkt daar anders over: de Brexit zal de Nederlandse economie behoorlijk schaden, oordeelde het Planbureau in juni. Bij het positieve oordeel in 2012 had het CPB uittreding uit de EU niet meegerekend.

De plannen van de PVV kennen twee grote opbrengsten: de „de-islamisering van Nederland” zou 7,2 miljard opleveren; het schrappen van allerhande subsidies 10 miljard. Dat wordt niet nader toegelicht. Op het sluiten van moskeeën en islamitische scholen valt in elk geval geen overheidsgeld uit te sparen. Gebedshuizen krijgen sinds 1983 al geen rijksbijdrage meer en islamitische leerlingen zullen naar een andere school moeten verhuizen. En onderwijssubsidie wordt per leerling uitgekeerd, niet per school.