NRC-onderzoek naar zorgtarieven: eerste inventarisatie toont grote prijsverschillen

NRC inventariseert met hulp van lezers de tarieven. Wat ontdekten we tot nu toe? Een eerste update.

Foto Remko de Waal / ANP

We kunnen na een halve week de eerste balans opmaken van de geheime ziekenhuistarieven in Nederland. De bereidheid van lezers om met elkaar de prijzen en prijsverschillen in de zorg te achterhalen, is groot. We kregen veel reacties. Tegelijkertijd is duidelijk dat veel mensen niet mee konden doen omdat ze niet een van de door ons geselecteerde medische behandelingen hebben gekregen.

Grote prijsverschillen bij staaroperatie

De staaroperatie bij een ziekte van de ooglens leverde de meeste reacties op. En daar zien we direct wat we al vermoedden: grote prijsverschillen. En dat gebeurt nota bene bij een van de meest uitgevoerde ingrepen in Nederland. Jaarlijks ondergaan meer dan 100.000 mensen een staaroperatie, zo blijkt uit gegevens van de NZa.

Het gemiddelde tarief dat ziekenhuizen hiervoor in rekening brengen is de laatste jaren scherp gedaald, met 16 procent sinds 2012. Dat gemiddelde tarief, dat wel openbaar is, bedraagt 1.030 euro. Dat is mooi nieuws.

Maar wij zijn natuurlijk geïnteresseerd in de individuele tarieven, in wat er daadwerkelijk moet worden betaald.

De verzekerden van VGZ kunnen in het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis uit Zeeland terecht voor 946,20 euro. Daarmee zit Vlissingen ruim 9 procent onder het landelijk gemiddelde. Bij het Laurentius Ziekenhuis in Roermond betaalt de CZ-verzekerde 1.145 euro, dat is 11 procent boven het landelijk gemiddelde en zelfs 21 procent meer dan in Zeeland.

Maar Radboudumc spant de kroon. Patiënten met staar en een zorgpolis van Menzis zijn in Nijmegen 1.251,26 euro kwijt. Dat betekent dat de operatie aan het oog ruim eenvijfde boven het landelijk gemiddelde ligt en dat Nijmegen bijna eenderde duurder is dan Zeeland.

deelname

‘Die tarieven doen er niet zo veel toe’

Waarom? Vast omdat academische ziekenhuizen gemiddeld met hun speciale apparatuur meer kosten maken dan een algemeen ziekenhuis. Radboudumc Nijmegen was helaas nog niet in staat om in te gaan op vragen over de grote tariefverschillen.

De facturen die u instuurde leveren nog een interessant resultaat op. Want het Zeeuwse Admiraal de Ruyter Ziekenhuis lijkt weliswaar een prijsvechter met staaroperaties, maar dat geldt niet voor alle verzekerden. Wie met een CZ-polis en cataract Vlissingen bezoekt, betaalt 16 procent meer dan de patiënt van Menzis die daar een staaroperatie ondergaat.

“Om het wat oneerbiedig te zeggen: die tarieven doen er niet zo veel toe”, zegt een woordvoerder van het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis. Hij legt uit dat het juist van belang is dat het ziekenhuis voor het gehele budget een goede afspraak met een verzekeraar maakt. Bijvoorbeeld dat het, zeg, 130 miljoen euro aan medische behandelingen per jaar mag doen. “Het gaat erom dat je als ziekenhuis voor je volledige omzet dekking hebt”.

Marktwerking?

Maar de mensen moeten die tarieven ‘die er niet zoveel toe doen’ wel betalen, toch? Ja, dat begrijpt het ziekenhuis ook wel. Alleen is het volgens de woordvoerder in de onderhandelingen niet te doen om over 6.000 tarieven afspraken te maken.

Aha, laten we dat even op ons inwerken. Omdat het ondoenlijk is voor het ziekenhuis om over alle ingrepen prijsafspraken te maken, wordt er zomaar wat in rekening gebracht.

Is dat misschien de reden dat de CZ-verzekerde 16 procent meer betaalt dan een VGZ-verzekerde?

Dát komt, legt de woordvoerder uit, omdat CZ een hele belangrijke verzekeraar is voor Vlissingen: driekwart van de bezoekers heeft een polis van CZ. Goede afspraken over het “totaalpakket” met CZ zijn het belangrijkste. “Dat noemen we geloof ik marktwerking”, grinnikt de woordvoerder.

Marktwerking? Het duidt eerder op een gebrek aan marktwerking. Kennelijk wordt er zomaar wat in rekening gebracht bij patiënten, zelfs als het gaat om een van de meest voorkomende medische ingrepen in de Nederlandse ziekenhuizen.

Wordt vervolgd.

    • Jeroen Wester