Persoonsgebonden budgetten

Helft pgb-declaraties voldoet niet aan de regels

Van de 140 duizend declaraties die maandelijks voor persoonsgebonden budgetten (pgb’s) binnenkomen, voldoet de helft niet aan de regels. Dat blijkt uit onderzoek van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), uitgevoerd in opdracht van het ketenbureau. Volgens de SVB ontbreken in de helft van de gevallen administratieve gegevens, zoals een handtekening. Het SVB benadrukt dat het niet gaat om grootscheepse fraude. Het huidige onderzoek is onderdeel van een grote kwaliteitscontrole, die jaarlijks een aantal keren wordt uitgevoerd. Uit eerdere controles zou zijn gebleken dat het goed is gesteld met de fraudegevoeligheid van het systeem.

Staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, PvdA) laat de SVB sinds 2015 onvolledige declaraties uitkeren, omdat veel betalingen in eerste instantie te laat werden uitgekeerd. Op 1 oktober moet het systeem weer rechtmatig functioneren.

In maart zeiden coalitiepartijen VVD en PvdA de uitbetaling van de pgb’s weg te willen halen bij de SVB. Zij willen onderzoeken of gemeenten of zorgkantoren niet beter verantwoordelijk kunnen worden voor de uitbetaling, die nu al een tijdlang problematisch verloopt. Met het pgb kunnen chronisch zieken en gehandicapten zelf hun zorg regelen. (NRC)

    • Etienne Verschuren