Het huis uit? Veel te duur

Onderzoek

Studeren is duur. Maar welke gevolgen heeft dat?

Illustratie Tomas Schats
Illustratie Tomas Schats ©

Studeren is duur: je hebt geen tijd om veel geld te verdienen, maar betaalt in de grote steden vaak wel een ‘volwassen’ huurprijs, staat net iets vaker in de kroeg dan de gemiddelde dertiger, en wil ook weer niet elke avond met tosti’s dineren.

Sinds de aanvang van studiejaar 2015-2016 is de basisbeurs (een gift) voor studenten omgezet in een lening. Het betekent steeds vaker lenen, bijverdienen, of je ouders te vriend houden.

Maar laten we heel eerlijk zijn: ook toen die gift (van zo’n 270 euro per maand) er nog wel was, ontkwamen studenten daar eigenlijk al niet meer aan. En dat resulteert er bijvoorbeeld in dat studenten steeds vaker tegen hun zin in thuis zitten, zo blijkt uit een onderzoek van onderzoeksbureau MWM2, dat het in opdracht van uitzendbureau YoungCapital uitvoerde, en waarvan de resultaten dinsdag bekend werden gemaakt.

Van de 1.080 ondervraagde hbo- en wo-studenten (waarvan 319 eerstejaars, en 761 ouderejaars studenten), blijkt 43 procent nog thuis te wonen. Van die 43 procent wil de helft wel graag het huis uit, maar geeft aan dat niet te kunnen betalen.

Van de 57 procent studenten die wél uit huis wonen, zegt 63 procent dat niet te kunnen betalen zonder bijbaan. Zes op de tien studenten ontvangt daar bovenop nog een bijdrage van de ouders, die voor het overgrote deel van hen zelfs onmisbaar is om überhaupt te kunnen studeren.

En lenen? Dat doen zes van de tien studenten. ‘Als noodzakelijk kwaad’, geeft driekwart van hen aan. Waarbij 66 procent zelfs bang is het bedrag nooit terug te kunnen betalen.

Meer studenten

Studeren een zware opgave? Je zou het daarom bijna denken. Toch nam het aantal studenten, met name in het hoger onderwijs, sinds 2004 alleen maar toe, bleek dit voorjaar uit cijfers van het CBS. Want waar het aantal jongeren tussen de 17 en 24 jaar in de periode 2004-2014 met slechts 7,2 procent toenam, daar nam het aantal studenten in het hoger onderwijs met 28 procent toe.

Of die groei met het afschaffen van de basisbeurs in de komende periode weer zal afnemen, moet natuurlijk nog blijken. Maar dat het raadzaam is je ouders te vriend te houden, onderstrepen de respondenten in het onderzoek van MWM2 in ieder geval met volle overtuiging. „Don’t bite the hand that feeds you”, zegt een van hen.