De Nobelprijs voor de economie zul je hier niet mee winnen

None

Wat Bad Banker met bankieren en zakendeals te maken heeft, moet een econoom maar uitleggen. Dit spel lijkt eerder op een moeilijkere versie van de klassieke wiskundepuzzel Threes dan op Monopoly. Je schuift op een speelveld van 25 hokjes met steentjes van een bepaalde waarde. Deze stellen volgens ontwikkelaar Sirnic dochterbedrijven voor van jouw megaonderneming. Door de steentjes met dezelfde waarde te fuseren speel je tegelijkertijd voor bestuursraad en aandeelhouder: de waarde van het bedrijf stijgt en je slokt meteen – letterlijk – concurrenten (anders gekleurde blokken die elke beurt omzet van je stelen) op. Alleen als die zich op dezelfde lijn tussen de twee fuserende partijen bevinden.

Bad Banker maakt het gepuzzel van Threes nog uitdagender door rechtszaken (blokken die bij fusie de waarde van je ondernemingen kunnen verhogen of verlagen) en non-profit organisaties (kun je ook opslokken maar leveren geen waarde op) in de mix toe te voegen. Een vermakelijke game, maar je zult er niet een Nobelprijs voor de economie mee winnen.

    • Hans Klis