Een ‘slangenkuil’ met ‘te vluchtig’ werk

Achtergrond Uit de Kamer

Zes SP’ers hebben ervoor gekozen niet terug te keren in de Tweede Kamer. Wat zijn hun beweegredenen?

Het was nauwelijks een geheim dat het bestuur van de SP niet heel enthousiast was over de Tweede Kamerfractie. Hardwerkende mensen, dat wel. Maar een hecht, goed functionerend team? „Dat wij als partij niet profiteren van het verlies van de PvdA wordt ons als fractie aangerekend”, zegt Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen (40), een van de eersten die haar vertrek aankondigde.

Dat zij na de verkiezingen vertrekt, verbaasde weinig mensen. Ze stelde zich vorig jaar verkiesbaar als SP-voorzitter en verloor (met 41 procent steun) van de kandidaat van het partijbestuur, Ron Meyer. Ze denkt dat de verkiezingscampagne de partij goed heeft gedaan en opener heeft gemaakt. Ze wil nu het bedrijfsleven in.

Dat Paul Ulenbelt (64) niet zou terugkeren, was al lang bekend. Hij gaat bijna met pensioen, vond het na ruim 10 jaar in de Kamer mooi geweest. Ulenbelt geldt als loyaal aan het partijbestuur, hij zat ook in de commissie die de kandidaten voor de lijst selecteerde.

Arnold Merkies (47), financieel specialist van de fractie, zit sinds september 2012 in de Tweede Kamer. In de verkiezingen voor een nieuwe SP-voorzitter steunde hij Gesthuizen. SP’ers die hem goed kennen, zeggen dat hij niet vertrekt omdat die keuze hem wordt nagedragen. Hij kwam, zeggen ze, niet helemaal tot zijn recht in de Tweede Kamer. Zelf vond hij het werk in Den Haag „te vluchtig”.

Farshad Bashir (28), woordvoerder belastingen in de fractie, zit sinds 2008 in de Tweede Kamer. Bashir wil, zei hij dit voorjaar, iets anders gaan doen. „Je moet niet op het moment komen dat je bij het meubilair gaat horen”, zei hij in de Leeuwarder Courant. Bashir had Gesthuizen openlijk gesteund. Ook bij hem gaan SP’ers die hem goed kennen er niet vanuit dat die keuze een rol speelde bij zijn vertrek.

Of Harry van Bommel (54) ook uit vrije wil vertrekt, is voor andere SP’ers niet hyelemaal duidelijk. Zelf zegt hij van wel, hij wil een andere carrière voordat hij daarvoor te oud is. Zijn directe collega’s gingen er tot het laatst van uit dat Van Bommel wilde blijven. De eerste ronde gesprekken van zittende Kamerleden met de selectiecommissie was vóór de zomer. Van Bommel besliste dat hij zou weggaan net voor de tweede ronde. Vorig jaar had hij ook Gesthuizen gesteund als kandidaat-voorzitter. Hij was twee keer betrokken geraakt bij affaires met vrouwen.

Tjitske Siderius (34), die níét geldt als vroegere aanhanger van Gesthuizen, zit nog maar sinds 2014 in de Tweede Kamer. Zij beslist nu pas dat ze vertrekt; eerder had ze steeds aangegeven dat ze wilde doorgaan. In de krant De Stentor zegt ze dat ze genoeg heeft van de „slangenkuil”.

    • Petra de Koning