Vertrouwen in de toekomst

Conjunctuurwijzer Kunsten: gematigd positief

Gematigd positief: dat is het gevoel bij musea, poppodia, popfestivals, schouwburgen en concertgebouwen aan het begin van het nieuwe seizoen. Ongeveer de helft van alle kunstinstellingen zag de eerste helft van dit jaar meer publiek dan vorig jaar, ook verwachten ze dat de groei het komend half jaar zal aanhouden. Dat valt te lezen in de Conjunctuurwijzer Kunsten, die is samengesteld door drie brancheverenigingen. Het beeld is overigens genuanceerd, blijkt verder. Een minderheid van de instellingen heeft het afgelopen half jaar moeten inkrimpen en voorziet verdere teruggang. Vooral onder musea is een aanzienlijke groep, bijna eenvijfde, die het afgelopen half jaar op alle belangrijke kenmerken teruggang registreerde: minder publiek, inkomsten, omvang collectie, kwaliteit van tentoonstellingen, samenwerking, bereik van kinderen en jongeren. Bij de poppodia, popfestivals, schouwburgen en concertzalen rapporteerde ongeveer tien procent krimp van de bezoekersaantallen. (NRC)