Help mee de tarieven in de zorg in kaart te brengen

Ziekenhuistarieven in Nederland zijn nog steeds geheim. Maar u betaalt ze wel. Doe mee met NRC om de tarieven via uw factuur te inventariseren.

U bent verplicht verzekerd voor ziektekosten. Via uw verplichte eigen risico betaalt u steeds meer zelf van uw ziekenhuisrekening. In 2016 bedraagt dat 385 euro per jaar en dat risico kan vrijwillig opgehoogd worden tot 885 euro per persoon per jaar. Maar wie vooraf wil weten wat de ziekenhuistarieven zijn loopt in Nederland tegen een muur aan. Tarieven zijn geheim en niet vergelijkbaar.

Zorgverzekeraar CZ is de eerste verzekeraar in Nederland die de ban heeft gebroken. Begin augustus publiceerde de verzekeraar de tarieven van de medische behandelingen die voor het eigen risico relevant zijn. Maar hoe verhouden die prijzen zich tot die van andere verzekeraars. Wat betaalt de rest van Nederland?

Omdat de andere verzekeraars hun tarieven vooralsnog geheim houden, gaan we daar met deze datablog wat aan proberen te doen.

Wij willen samen met u een speurtocht volgen, een speurtocht naar tarieven van ziekenhuizen – de verschillen ertussen – en de verschillen per verzekeraar. Want die zijn er ook. Een ziekenhuis kan voor uw buurman een lager tarief in rekening brengen voor een hartfilmpje dan bij u omdat uw buurman een zorgverzekeraar heeft die een scherper tarief heeft afgesproken.

deelname

Wat kost dat?

Er bestaan in Nederland ruim 4.500 unieke administratieve codes waarmee de medische verrichtingen geadministreerd, geregistreerd en gefactureerd worden. Zorgverzekeraars en ziekenhuizen maken jaarlijks afspraken over de tarieven van deze zogeheten dbc-codes, ook wel DOT’s genoemd.

Met uitzondering van CZ zijn die tarieven niet openbaar en dus niet vergelijkbaar. Zowel ziekenhuizen als zorgverzekeraars verstrekken de prijslijsten niet vanuit concurrentie-overwegingen. Maar u moet wel een steeds groter deel van die medische rekening zelf betalen.

Omdat verzekeraars wel verplicht zijn, al dan niet op verzoek van de patiënt, het in rekening gebrachte tarief voor een medische verrichting bekend te maken, willen wij u betrekken bij een gezamenlijk onderzoek.

Centrale vraag: welke tarieven hebben verzekeraars en ziekenhuizen afgesproken. Welke ziekenhuizen zijn duur, welke goedkoop? Welke verzekeraar accepteert hoge tarieven, welke niet? Dat is allemaal relevant omdat u, als verzekerde, met uw eigen risico een deel van de rekening betaalt.

Hoe kunnen we samen de tarieven achterhalen? Een handleiding

Zorgverzekeraars vergoeden de rekening van de medische hulp die u in het ziekenhuis heeft gekregen. Zij innen vervolgens bij u het deel dat voor uw eigen risico komt. Iedereen heeft het recht om inzage te krijgen in zijn of haar factuur. De nota kan u inzien via “mijn omgeving”, de persoonlijke pagina op de site van uw zorgverzekeraar. Op de factuur staat de unieke “dbc-productcode”, een omschrijving van de medische behandeling en het in rekening gebrachte tarief.

Bekijk voor een uitleg van hoe u deze tarieven kunt vinden, deze uitlegvideo. Wij zijn niet geïnteresseerd in uw naam en adresgegevens.

Over deze tarieven bestaan veel misverstanden. De diagnosebehandelingcombinaties (dbc) die ziekenhuizen in rekening brengen, bestaan dikwijls uit meerdere medische behandelingen. Het tarief is gebaseerd op de gemiddelde kosten die een ziekenhuis maakt bij patiënten met dezelfde diagnose. Wie een complexe botbreuk heeft zal financieel gezien een ‘voordeel’ hebben: het tarief voor de “gemiddelde” botbreuk wordt in rekening gebracht. Maar ziekenhuisbezoekers met een klacht die meevalt in hun categorie hebben weer een nadeel: zij betalen relatief veel.

De zorgverzekeraars en ziekenhuizen hebben een gezamenlijke site geopend om de zorgnota uit te leggen. En zie ook de adviezen van de toezichthouder.

Het eigen risico

Iedereen in Nederland is verplicht verzekerd en draagt daarbij een verplicht eigen risico. De politiek bepaalt de hoogte van het eigen risico. De laatste jaren is dit snel opgetrokken naar 385 euro in 2016 per persoon per jaar. Er bestaan wel een paar uitzonderingen op het eigen risico. Kinderen tot 18 jaar zijn hiervan uitgezonderd. Het eigen risico geldt evenmin voor kosten van de huisarts, verloskundige hulp en wijkverpleging.

Verzekerden kunnen er voor kiezen hun eigen risico van 385 euro vrijwillig te verhogen. Dit kan tot maximaal 885 euro per jaar. Het voordeel is dat u maandelijks minder premie betaalt, maar als u naar het ziekenhuis moet, loopt u een groter financieel risico. Inmiddels kiest een op de negen verzekerden ervoor het verplichte eigen risico van 385 euro nog verder te verhogen. Deze verzekerden zijn des te afhankelijker van de tarieven die ziekenhuizen en verzekeraars overeen zijn gekomen. Maar die zijn dus bij de meeste verzekeraars geheim.