Het PVV-program: een A4’tje tegen islam, asielzoekers en buitenland

Verkiezingen

Het is vooral bondig, het PVV-conceptprogramma voor de komende Kamerverkiezingen. En de islam krijgt het zwaar.

Een totaalverbod op moskeeën, preventieve opsluiting van „radicale moslims”, een immigratiestop voor vluchtelingen uit islamitische landen en voorlopig de verblijfsvergunning intrekken van asielzoekers die er al een gekregen hebben. Het concept-verkiezingsprogramma van de PVV dat partijleider Geert Wilders donderdag via Facebook heeft gepubliceerd, gaat in het „de-islamiseren” van Nederland aanzienlijk verder dan het programma uit 2012.

Uitvoerig uitleggen hoe deze politieke wensen te bereiken, doet de PVV niet: het stuk met elf maatregelen beslaat één A4’tje, inclusief financiële paragraaf. Een aantal standpunten is niet veranderd sinds de verkiezingen van vier jaar geleden. Zo pleit Wilders nog steeds voor een vertrek uit de Europese Unie en wil zijn partij een verbod op hoofddoeken in publieke functies. Ook het Koranverbod en een pleidooi voor directe referenda zijn in het programma terug te vinden. Van twee punten komt de partij terug. Zo laat ze een vaste rekenrente voor pensioenen van 4 procent los, en wordt niet meer op defensie bezuinigd. De krijgsmacht en de politie moeten samen 2 miljard euro meer krijgen.

In de gezondheidszorg zullen veel bezuinigingen van de kabinetten-Rutte (waarvan de PVV het eerste gedoogde) worden teruggedraaid. En het eigen risico moet worden afgeschaft. Tegenover deze investeringen staan lagere belastingen. Of het programma budgettair haalbaar is, is onduidelijk. De financiële onderbouwing is kort en onvolledig. De „de-islamisering” van Nederland, inclusief het sluiten van asielzoekerscentra, zou 7,2 miljard euro opleveren. Verder moet er 10 miljard vrijkomen met het schrappen van uitgaven aan „ ontwikkelingshulp, windmolens, kunst, innovatie, omroep, enz.”

Wat het vertrek uit de EU kost, laat de partij in het midden: „PM” (‘pro memorie’) staat er voor deze post. Volgens een onderzoek dat de PVV begin 2014 had laten doen, zou een ‘Nexit’ de Nederlandse economie tientallen miljarden opleveren. Op de zorg- en ouderenpunten na, die aansluiten bij SP en 50Plus, staat het PVV-program mijlenver van de wensen en opvattingen van andere partijen.