Franse rechter schort boerkiniverbod op, burgemeesters in verzet tegen uitspraak

In verschillende Franse plaatsen werd het lichaamsbedekkende stuk zwemkleding, gedragen door moslima’s, verboden.

Agenten in Nice spreken een vrouw aan wegens het dragen van bedekte kleding op het strand.
Agenten in Nice spreken een vrouw aan wegens het dragen van bedekte kleding op het strand. Best Image/Sunshine

Het door dertig Franse kustplaatsen ingestelde boerkiniverbod is niet wetmatig. De Franse Raad van State oordeelde vrijdagmiddag dat de openbare orde door de door moslimvrouwen gebruikte badpakken geen risico loopt.

De zaak was aangespannen door mensenrechtenorganisatie Ligue des droits de l’homme (LDR) en het Comité contre l’islamophobie en France (CCIF) en betrof de gemeentelijke verordening van 5 augustus in de plaats Villeneuve-Loubet, nabij Nice.

Burgemeesters zeggen verbod te gaan negeren

In die plaats is de anti-boerkiniregelgeving nu per direct opgeschort. Advocaten van de klagende partijen gaan ervan uit dat de uitspraak van de hoogste Franse bestuursrechter een precedentwerking heeft voor de andere gemeenten.

De burgemeester van Villeneuve-Loubet, die tevens parlementslid is, heeft in reactie op de uitspraak gezegd na het‎ zomerreces werk te zullen maken van een nationale wet die boerkini’s verbiedt. In andere gemeentes, waaronder Nice en het door het Front National geleide Fréjus, hebben de burgemeesters gezegd dat de verordeningen tot nader order van kracht blijven.

De organisaties die de zaak tegen Villeneuve-Loubet waren begonnen, hebben aangegeven ook de rechtmatigheid van de boerkiniverboden in de ongeveer dertig andere plaatsen door de bestuursre‎chter te laten bekijken.

Hoog oplopende discussie

De discussie over het al dan niet toestaan van de boerkini op Franse stranden liep de afgelopen weken hoog op en leidde zelfs tot spanningen in de Franse regering. Terwijl premier Manuel Valls zei “begrip” te hebben voor de burgemeesters en de boerkini als een “archaïsch” kledingstuk afwees, zette zijn minister van Onderwijs vraagtekens bij het nut van een verbod.

Een bestuursrechtbank in Nice had de burgemeester van Villeneuve-Loubet eerder deze week wél gelijk gegeven en keurde het verbod goed omdat religieuze uitingen uit het strand “de spanningen kan versterken”. Daarop stapten de twee organisaties naar de Raad van State.

Die oordeelde dat de gemeentelijke verordening een “ernstige inbreuk” is op “fundamentele grondrechten als de bewegingsvrijheid, de geloofsvrijheid en de persoonlijke vrijheid”.