FNV maakt zich op voor acties op Schiphol

Cao-conflict

KLM’ers op Schiphol mogen niet staken tijdens de zomerpiek, bevestigt het gerechtshof. Terreurdreiging telt niet meer als argument.

Een medewerker van Schiphol scant de bagage vlak voor vertrek.
Een medewerker van Schiphol scant de bagage vlak voor vertrek. Foto iStock

Een staking op Schiphol zou volgende week, de laatste week van de schoolvakanties, te veel overlast veroorzaken. Met dat argument verbood het gerechtshof Amsterdam vrijdag het uitroepen van een staking onder grondpersoneel van KLM door de FNV. Daarmee verloor de vakbond ook in hoger beroep de strijd tegen een door de rechter opgelegd tijdelijk stakingsverbod. FNV Luchtvaart voert actie voor een betere cao.

De uitkomst is gelijk, maar de argumenten om het stakingsrecht te beperken zijn gewijzigd. Ging het de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland op 11 augustus nog om de „explosieve combinatie van de grote vakantiedrukte en de huidige terreurdreiging”, het gerechtshof wijst op de „ingrijpende gevolgen” van een staking.

Daarmee doelt de rechter op de overlast voor duizenden passagiers, die hun vliegtuig niet kunnen verlaten of op Schiphol moeten overnachten. In de zomerpiek leidt een werkonderbreking van 1,5 uur door 80 mensen tot grote ontwrichting, stelt de rechter in navolging van KLM en Schiphol. Volgens KLM worden in zo’n kort tijdvak 114 vluchten geraakt, wat neerkomt op 12.000 passagiers. De relativeringen van de FNV konden de rechter niet overtuigen.

KLM en Schiphol verzetten zich niet tegen de tijdelijkheid van het verbod, benadrukt de rechter. Na 4 september neemt de capaciteit op Schiphol weer toe en zijn de gevolgen van een staking minder ingrijpend. Het arrest leest bijna als een uitnodiging aan de FNV om vanaf 5 september te staken.

Als KLM volgende week niets doet komen die acties er zeker, bevestigt FNV-bestuurder Jan van den Brink in een reactie. „We zijn er niet op uit om passagiers te duperen. Onze acties spelen zich zoveel mogelijk intern af, KLM moet alle zeilen bijzetten om de effecten te beperken. KLM moet schichtig worden, niet het publiek.”

Een beperking van het stakingsrecht is volgens het Europees Sociaal Handvest gerechtvaardigd als dat „maatschappelijk gezien dringend noodzakelijk” is. Terreurdreiging is geen argument meer, de extra veiligheidsmaatregelen rond Schiphol golden tussen 30 juli en 18 augustus. Ook de financiële schade ontbreekt in de motivering van de rechter. Alleen de overlast voor passagiers door de vakantiedrukte is reden voor het verbod.

Als enige van de vijf bonden voor het grondpersoneel van KLM – 14.500 werknemers – voert FNV actie voor een betere cao. De FNV eist onder meer vaste banen voor uitzendkrachten en behoud van seniorendagen.

Donderdag werd KLM gedagvaard door de VNC, de vakbond voor het cabinepersoneel, over een pensioenconflict. De behandeling van de zaak is gepland voor 5 oktober. Op 13 september dient de zaak van vliegersbond VNV, ook over pensioenen.