Scholen onnodig slordig met afname eindexamens

Het aantal ongeldige examens lag dit jaar op 1.370 tegenover 850 een jaar eerder.

Nog te vaak zijn de onregelmatigheden te wijten aan slordigheden van de school zelf.
Nog te vaak zijn de onregelmatigheden te wijten aan slordigheden van de school zelf. Foto Robin van Lonkhuijsen / ANP

Er is een flinke toename in het aantal examens en rekentoetsen dat dit jaar geheel of gedeeltelijk door de Inspectie van het Onderwijs ongeldig is verklaard. Dit jaar ging het om 1.370 examens tegenover 850 een jaar eerder, aldus de inspectie.

Er zijn verschillende redenen waardoor examens ongeldig kunnen worden verklaard. Zo kan de stroom uitvallen, of wordt een leerling onwel tijdens de toets. Dat laatste gebeurde dit jaar in 64 gevallen. Daar kan het schoolbestuur niets aan doen, maar nog te vaak zijn de onregelmatigheden te wijten aan slordigheden van de school zelf, zo laat Inspecteur-generaal Monique Vogelzang weten. Zo zijn er in sommige gevallen de verkeerde hulpmiddelen beschikbaar, slechte ICT-voorzieningen, onjuiste exameninstructie of wordt het verkeerde examen uitgedeeld.

Het zijn dingen die onnodig mislopen volgens Vogelzang:

“Meer zorgvuldigheid van scholen had een deel van de onregelmatigheden en daarmee ongeldigverklaringen kunnen voorkomen. De betrokken scholen worden er door ons op aangesproken, want dat kan en moet echt beter.”

Rekentoets

Het aantal ongeldigverklaringen bij de afname van de rekentoetsen dit jaar is bijna verdubbeld, terwijl er 15 procent meer rekentoetsen werden afgenomen. Het gaat om 616 gevallen tegenover 330 een jaar eerder. De stijging is volgens de Inspectie van het Onderwijs wel te verklaren: er deden zich veel stroomstoringen en technische problemen voor, waardoor grote groepen leerlingen het examen niet konden starten of afronden.

Zo kon in 321 gevallen de toets niet afgenomen worden vanwege technische problemen. Maar er werd bijvoorbeeld ook in zestig gevallen een examen uitgedeeld van een ander niveau.

    • Maarten Back