In beeld

Renovatie van een onbewoond eiland

Natuurmonumenten probeert er voor te zorgen dat het Waddeneiland Griend stopt met verdwijnen. Deze zomer wordt samen met Rijkswaterstaat en Boskalis geprobeerd het eiland te versterken.
Erg bekend is Griend niet. Toch hebben velen het eiland gezien: wie op de boot tussen Harlingen en Vlieland of Terschelling zit, kan het niet missen. De twee torentjes zijn te onderscheiden vanaf de veerboot.
Rien Zilvold
Op Griend wonen, afgezien van twee vogelwachten, alleen maar vogels. Vooral de grote stern is van oorsprong kind aan huis op het eiland.
Rien Zilvold
Het is niet makkelijk om er te komen: ’s ochtends een half uur varen, overstappen op een kleiner bootje, en dan honderden meters tot je middel door de Waddenzee waden.
Rien Zilvold
De „mooiste werkplek ter wereld”, noemt projectleider bij Natuurmonumenten Willem Miedema het waddeneiland Griend.
Rien Zilvold
Sinds de Afsluitdijk de Zuiderzee afsloot, is het waterpeil in de Waddenzee met twintig tot dertig centimeter gestegen. Vogelparadijs Griend, in beheer bij Natuurmonumenten, dreigt daardoor van de kaart te worden geveegd.
Rien Zilvold
Dus gaat er nu elke dag – nadat het team naar het eiland is gewaad – een groep bulldozers aan de slag met zand uit de vaargeul dat op de westerhelft van het eiland wordt gestort.
Rien Zilvold
De bedrijvigheid op het eiland is goed zichtbaar.
Rien Zilvold
Een buis van enkele kilometers lang vervoert het gebaggerde zand van de zeebodem naar het strand. Per uur wordt zo de inhoud van vijftig vrachtwagens op het droge gesproeid.
Rien Zilvold
Zo krijgt het eiland zijn eigen zandmotor, net als bij Scheveningen: de stroming verspreidt het zand langs de kust, die daarmee wordt verstevigd.
Rien Zilvold
Het gedrag van de vogelpopulatie lijkt niet te lijden onder de werkzaamheden: duizenden zitten te midden van de werkzaamheden op de stranden van het eiland, de trucks negerend.
Rien Zilvold
Het team gaat ook onderzoeken wat de precieze effecten zijn van de maatregelen die nu worden uitgevoerd.
Rien Zilvold
De hoop van Natuurmonumenten is dat Griend hierna op eigen kracht verder kan – zonder dat om de paar decennia ingrijpen nodig is.
Rien Zilvold