PVV presenteert bondig nieuw verkiezingsprogramma

De partij wil onder meer alle moskeeën sluiten en “radicale moslims” preventief opsluiten.

Geert Wilders in de Tweede Kamer.
Geert Wilders in de Tweede Kamer. Foto Bart Maat / ANP

Een totaalverbod op moskeeën, preventieve opsluiting van “radicale moslims” en een totale immigratiestop. Het concept-verkiezingsprogramma van de PVV dat partijleider Geert Wilders donderdagavond op Facebook zette, lijkt verder te gaan dan het vorige uit 2012. Maar details vermeldt het program niet; het hele stuk beslaat een A4’tje, inclusief financiële paragraaf.

Een aantal standpunten is niet veranderd sinds de verkiezingen van vier jaar geleden. Zo pleit Wilders nog steeds voor een vertrek uit de Europese Unie en wil zijn partij nog altijd een verbod op hoofddoeken in publieke functies. Ook het koranverbod en een pleidooi voor directe referenda zijn in het nieuwe concept-programma terug te vinden.

Financieel

Van twee opvallende punten komt de partij terug. Zo maakt de vaste rekenrente voor de pensioenen van 4 procent plaats voor indexatie. Bij de huidige lage rentestand betekent dat voor pensioengerechtigden een teruggang. De bezuinigingen op Defensie zijn omgezet in extra investeringen. De krijgsmacht en de politie krijgen er samen twee miljard euro bij.

De PVV wil ook twee miljard euro extra voor de thuiszorg en de ouderenzorg. De inkomstenbelasting wordt met drie miljard verlaagd en de motorrijtuigenbelasting gehalveerd. Waardoor die inkomsten moeten worden gecompenseerd, wordt uit het programma niet helemaal duidelijk. De “de-islamisering” van Nederland, inclusief bezuinigingen op de opvang van asielzoekers door alle azc’s te sluiten, zou 7,2 miljard euro opleveren. Verder moet geld gevonden worden in bezuinigingen op “ontwikkelingshulp, windmolens, kunst, innovatie, omroep, enzovoorts”. Daar is volgens de PVV 10 miljard te halen. Precieze bezuinigingsposten worden in het programma nergens genoemd.

Wat het vertrek uit de EU en de invoering van het bindend referendum kosten, laat de partij nog in het midden. “PM”, pro memorie, staat in het program. Toch durft de PVV te stellen dat de bestedingen onder de streep gelijk blijven. Het zou haalbaar en voldoende te zijn om 17,2 miljard te snijden in immigratie en subsidies.

Schoon genoeg

“Miljoenen Nederlanders hebben schoon genoeg van de islamisering van ons land”, opent het programma. “Genoeg van de massa-immigratie en asiel, terreur, geweld en onveiligheid”. Verreweg het grootste deel van de plannen gaan dan ook over wat de partij “de-islamiseren” noemt. Nul asielzoekers erbij. Intrekken alle al verleende verblijfsvergunningen asiel voor bepaalde tijd. Islamitische hoofddoekjes niet in publieke functies.

Sommige maatregelen gaan ver, maar blijven vaag. Zo wil de partij een “verbod op overige islamitische uitingen die in strijd zijn met de openbare orde”. Welke uitingen dat zijn, wordt niet toegelicht. “Radicale moslims” moeten volgens het programma preventief worden opgesloten, maar wat Wilders onder radicaal verstaat, is evenmin duidelijk.

Bij de verkiezingen in 2012 liet Wilders zijn programma nog doorrekenen door het Centraal Planbureau. Of de rekenmeesters dat voor elkaar krijgen met grove staatje zoals de PVV donderdag heeft gepresenteerd, is de vraag. Toch is de kans groot dat het bij het ene A4’tje zal blijven: veel meer context komt er voor 17 maart niet, zo liet de PVV-leider meteen al weten.