Inspectie

Scholen onnodig slordig met eindexamens

Er is een flinke toename in het aantal examens en rekentoetsen dat dit jaar geheel of gedeeltelijk door de Inspectie van het Onderwijs ongeldig is verklaard. Dit jaar ging het om 1.370 examens tegenover 850 een jaar eerder, aldus de inspectie.

Soms kan de school niets doen aan de redenen waarom examens ongeldig kunnen zijn verklaard. Zo kan de stroom uitvallen, of wordt een leerling onwel tijdens de toets. Dat laatste gebeurde dit jaar in 64 gevallen.

Volgens inspecteur-generaal Monique Vogelzang zijn de onregelmatigheden toch „te vaak te wijten aan slordigheden van de school zelf”. Zo zijn er in sommige gevallen de verkeerde hulpmiddelen beschikbaar, slechte ICT-voorzieningen, onjuiste exameninstructie of wordt het verkeerde examen uitgedeeld.

Het aantal ongeldigverklaringen bij de afname van de rekentoetsen dit jaar is bijna verdubbeld, terwijl er slechts 15 procent meer rekentoetsen werden afgenomen. Het gaat om 616 gevallen tegenover 330 een jaar eerder. De stijging is volgens de Inspectie van het Onderwijs te verklaren: er deden zich veel stroomstoringen en technische problemen voor, waardoor grote groepen leerlingen het examen niet konden starten of afronden. Zo kon in 321 gevallen de toets niet afgenomen worden door technische problemen. Maar er werd ook in zestig gevallen een examen uitgedeeld van een ander niveau. (NRC)

    • Maarten Back