Vertrekregeling

Uittocht Belastingdienst nog steeds groter dan verwacht; topman vertrekt

Met nog een week om zich in te schrijven, hebben al 5.900 werknemers van de Belastingdienst zich aangemeld bij de vrijwillige vertrekregeling. De regeling was bedoeld om 5.000 personeelsleden gefaseerd te laten vertrekken in een grote reorganisatie. In eerste instantie hadden ongeveer 6.900 mensen zich aangemeld voor de vertrekregeling, zo bevestigt een woordvoerder van de fiscus de berichtgeving hierover in Het Financieele Dagblad. Zo’n duizend belangstellenden hebben na interne gesprekken besloten alsnog aan te blijven. De woordvoerder verwacht dat nog eens een paar honderd mensen daartoe zullen besluiten.

Dit voorjaar werd duidelijk dat de vertrekregeling veel populairder was dan voorzien. In vier maanden hadden zich bijna 3.850 werknemers aangemeld. Zonder ingrijpen had dat kunnen oplopen tot bijna 8.000 in 2024, ruim een kwart van het personeelsbestand.

De nieuwe directeur-generaal van de Belastingdienst, Hans Leijtens, waarschuwde voor „een groot risico” voor de bedrijfsvoering. Om die reden werd de regeling vervroegd beëindigd, namelijk per 1 september dit jaar in plaats van per 2023.

De vrijwillige exit is volgens vakbonden populair omdat een deel van het personeel „reorganisatiemoe” is. De mensen die zich aanmelden voor de vrijwillige vertrekregeling, verlaten de dienst over een periode van zeven jaar.

In totaal werken er rond de dertigduizend mensen bij de Belastingdienst. Onderdeel van de reorganisatie is ook het aantrekken van 1.500 nieuwe medewerkers, met meer moderne ICT-vaardigheden. Het is nog niet bekend hoeveel mensen al zijn aangenomen.

Algemeen directeur Hans Blokpoel heeft zijn vertrek bij de Belastingdienst aangekondigd. De woordvoerder zegt in een reactie dat dat vertrek geen verband houdt met de problemen met de vrijwillige vertrekregeling.

    • Philip de Witt Wijnen