NAM zegt vertrouwen op in contra-expertisebureau

Het bureau presteert volgens de NAM al langere tijd ondermaats. Vergnes verwijt de NAM de onafhankelijkheid van experts in het geding te brengen.

In Loppersum worden aardbevingsbestendige woningen gepresenteerd.
In Loppersum worden aardbevingsbestendige woningen gepresenteerd. Foto Siese Veenstra / ANP

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft het vertrouwen opgezegd in contra-expertisebureau Vergnes Expertise uit Leek. Volgens de NAM zijn de rapporten van het bureau niet goed onderbouwd.

Woordvoerder Van Rootselaar van de NAM zegt dat de kwaliteit van de rapporten van Vergnes in 2015 al als onvoldoende werden beoordeeld in de reguliere monitoring. Daarop werd een verbeteringstraject gestart, maar dat leidde niet tot het gewenste resultaat. “Schade wordt nog steeds zonder steekhoudende onderbouwing gekwalificeerd als aardbevingsschade”, schrijft de NAM in een verklaring.

Onrealistische verwachtingen

Bij Groningers met aardbevingsschade komt altijd een onafhankelijke expert langs om vast te stellen of de schade te wijten is aan een aardbeving om de hoogte van de schade te bepalen. Als de bewoners het niet eens zijn met het vastgestelde schadebedrag kunnen zij een contra-expert inschakelen, bijvoorbeeld van Vergnes. De kosten daarvoor worden door de NAM vergoed. Maar nu NAM niet langer vertrouwen heeft in Vergnes, kunnen Groningers die het bureau toch nog willen inschakelen de kosten daarvoor vanaf 1 september niet meer terugkrijgen. De “enkele honderden zaken” die al bij Vergnes liggen, worden nog wel door het bureau afgehandeld.

Voor contra-expertises kunnen Groningers na 1 september nog steeds terecht bij andere bureaus die volgens de NAM voldoen aan de kwaliteitseisen.

De NAM schrijft in een verklaring dat de hoogte van de schadebepaling door Vergnes soms een factor tien tot veertig verschilde met die van de eerste expert. Dat maakt overeenstemming tussen de eerste en de contra-expert moeilijk, schept onrealistische verwachtingen bij de bewoners en kost veel tijd. Volgens de woordvoerder klaagden de gedupeerden over lange doorlooptijden.

“NAM mijdt hoge schadevergoedingen”

Vergnes reageert vanmiddag in een persbericht kritisch op de “onverwachtse” mededeling van de NAM. Directeur Richard Vergnes:

“De NAM wil geen objectieve schade-beoordeling en streeft nog steeds naar het onder het tapijt vegen en bagatelliseren van schademeldingen. Wij doen daar niet aan mee. (…) De argumenten van de NAM over kwaliteit van rapportage verhullen slechts de wens om zo weinig mogelijk schade uit te betalen. Het feit dat er nog zeer veel (met name grote) dossiers niet zijn opgelost is hier een treffend voorbeeld van.”

Van Rootselaar reageert desgevraagd op het persbericht van Vergnes dat dit een “lastig besluit is geweest”. “De onafhankelijkheid van de rapporten is voor ons ook heel belangrijk”, aldus Van Rootselaar. Volgens hem is de NAM wel degelijk bereid grote compensaties uit te betalen, zolang er een goede onderbouwing is voor de hoge bedragen: “Het is een minimale eis aan te tonen dat de schade door de aardbeving komt”. Aan die onderbouwing ontbrak het, volgens de NAM, in de rapporten van Vergnes.

Vergnes was dinsdagmiddag niet beschikbaar voor een telefonische reactie.