Aardbevingsschade

Gaswinner NAM zegt vertrouwen op in contra-expertisebureau Vergnes

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft het vertrouwen opgezegd in contra-expertisebureau Vergnes Expertise uit Leek. De NAM noemt de rapporten van het bureau niet goed onderbouwd.

Volgens de NAM is de kwaliteit van de rapporten van Vergnes in 2015 al als onvoldoende beoordeeld in ‘de reguliere monitoring’. Pogingen tot verbetering hadden niet het gewenste resultaat. „Schade wordt nog steeds zonder steekhoudende onderbouwing gekwalificeerd als aardbevingsschade”, schrijft de NAM in een verklaring.

Bij Groningers die aardbevingsschade als gevolg van de gaswinning door de NAM melden, komt altijd een onafhankelijke expert langs om vast te stellen of de schade inderdaad te wijten is aan een aardbeving en om de omvang te bepalen. Als de bewoners het niet eens zijn met het vastgestelde schadebedrag, kunnen zij een contra-expert inschakelen, bijvoorbeeld van Vergnes. De NAM vergoedt de kosten daarvan.

In zijn verklaring wijst het bedrijf erop dat Vergnes schades soms tien- tot veertigmaal zo hoog taxeerde als de eerste expert. Dat maakt overeenstemming tussen de eerste en de contra-expert moeilijk, schept onrealistische verwachtingen bij de bewoners en kost veel tijd, aldus de NAM. Volgens een woordvoerder klaagden de gedupeerden over lange doorlooptijden. Vergnes reageert kritisch op de „onverwachtse” mededeling van de NAM. Directeur Richard Vergnes: „De NAM wil geen objectieve schadebeoordeling en streeft nog steeds naar het onder het tapijt vegen en bagatelliseren van schademeldingen. Wij doen daar niet aan mee.”

Nu de gaswinner breekt met Vergnes, kunnen Groningers die het bureau toch inschakelen de kosten daarvan per 1 september niet meer terugkrijgen. Het bureau handelt nog wel „enkele honderden zaken” af die het al heeft liggen. Voor contra-expertises kunnen Groningers terecht bij bureaus die wel voldoen aan de kwaliteitseisen van de NAM.

    • Auteur Onbekend