50Plus wil wéér een wc in elke trein

Verkiezingsprogram

50Plus wil maatregelen terugdraaien die ouderen hebben geraakt. De ouderenpartij zegt niet hoe dit betaald moet worden.

Foto Bart Maat / ANP

50Plus wil „de gevestigde partijen” bij de verkiezingen in maart 2017 „terugpakken” voor de maatregelen die de afgelopen jaren in het nadeel van ouderen hebben gewerkt. Dat schrijft de ouderenpartij in het verkiezingsprogramma dat ze maandag publiceerde. Daarmee presenteert 50Plus als eerste zijn inzet voor de verkiezingen van volgend jaar.

Het programma is een puntenlijst van zeventien pagina’s waarin het terugdraaien van recente maatregelen centraal staat. Zo wil 50Plus weer AOW met 65 jaar. Pensioenen moeten geïndexeerd worden. De partij wil extra geld naar de thuiszorg en weer een soort collectieve ziekenfondsverzekering. Ook de eis dat „in alle treinen weer een wc moet komen” staat net als vier jaar geleden in het verkiezingsprogram. Waar bezuinigd moet worden om geld voor ouderen vrij te maken, blijft onduidelijk.

50Plus werd in 2010 opgericht door Jan Nagel (ex-PvdA, ex-Leefbaar Nederland) en kwam in 2012 met lijsttrekker Henk Krol (ex-GayKrant) met twee zetels in de Tweede Kamer. Fractievoorzitter Krol vertrok in 2013 uit de Kamer nadat hij in opspraak was gekomen; hij had als hoofdredacteur een tijd geen pensioenpremies betaald voor zijn werknemers. Vervolgens viel de tweemansfractie uit elkaar en meldde Krols vervanger, Martine Baaij, zich ziek. Krol kon daardoor in 2014 terugkeren in de Tweede Kamer. Het afgesplitste Kamerlid Norbert Klein ging alleen verder. Krol (66) wordt opnieuw lijsttrekker bij de verkiezingen van maart.

Het nieuwe verkiezingsprogramma van 50Plus verschilt niet wezenlijk van dat van vier jaar geleden. Ook toen waren de lage AOW-leeftijd en de indexatie van pensioenen al speerpunten.

Vooral dat laatste is complex, doordat kabinet en parlement geen directe zeggenschap hebben over de indexatie. Wel verscherpte de politiek de afgelopen jaren de regels waaraan fondsen zich moeten houden. Dat leidde tot het staken van indexatie en zelfs kortingen.

Ouderen zijn in Nederland relatief vermogend. Maar zij zijn er door maatregelen tijdens de recente economische crisis in koopkracht meer op achteruitgegaan dan de meeste andere groepen. Bovendien hebben oudere werknemers het steeds moeilijker op de arbeidsmarkt.

50Plus heeft het eerste punt uit het programma van 2012 geschrapt: de ouderenpartij eist niet langer dat AOW’ers ook 8 procent vakantiegeld krijgen. In plaats daarvan wil de partij meer inzet om 45-plussers aan het werk te krijgen. Zij moeten voor werkgevers aantrekkelijker worden. Dat zou moeten gebeuren door het „beperken van sociale lasten en voorzieningen” voor mensen van die leeftijd en afschaffing van „extra vrije dagen voor senioren”.