D66: iedereen moet vaste baan kunnen krijgen

Arbeidsmarkt

D66 wil einde aan „keiharde tweedeling tussen werknemers”. Werkgevers moeten „afkicken” van inzet van goedkope flexwerkers.

De toon is drastisch veranderd. „Eigen verantwoordelijkheid en flexibiliteit passen bij een moderne arbeidsmarkt” en „een flexibele loopbaan kan een avontuur zijn”, meldde het verkiezingsprogramma van D66 in 2012. Voor de schaduwzijden van flexibel werk was bij de liberalen nauwelijks aandacht.

Maar afgelopen weekend sprak D66-leider Alexander Pechtold van „een keiharde tweedeling tussen werknemers”. Vooral mensen met een lage opleiding „mogen opkrassen als een vaste baan aan de orde is”, zei hij in een interview met De Telegraaf.

Als eerste politieke partij presenteert D66 vrijdag haar verkiezingsprogramma. Daarin zal de partij bepleiten dat „een vaste baan voor iedere werknemer die dit wil bereikbaar moet zijn”.

In de dit weekeinde verschenen notitie Vaste baan bereikbaar is de toon richting werkgevers fel. Dat mag opmerkelijk heten voor een partij als D66. De grens is bereikt, is de boodschap.

In de afgelopen tien jaar verdwenen een half miljoen vaste banen en kwamen er 1,2 miljoen tijdelijke banen en uitzendbanen bij. „Werkgevers zullen moeten afkicken van het veelvuldig inzetten van goedkope flexwerkers voor werk dat helemaal niet tijdelijk is. Dat accepteren we niet langer”, schrijft de partij. Zij pleit voor meer gelijkheid in de regels voor flexibel en vast werk.

Ook moet het risico voor werkgevers verkleind worden door ontslag voor vaste krachten gemakkelijker te maken.

De plannen komen niet uit de lucht vallen. Het gevoel dat de flexibilisering van de arbeidsmarkt is doorgeschoten, leeft breder in de Tweede Kamer, zeker ook bij CDA, PvdA en SP. De wet Werk en zekerheid werd een jaar geleden van kracht. Minister Asscher (Sociale Zaken, PvdA) wilde er flexwerkers meer zekerheid mee bieden. Ook D66 steunde de wet, nu constateert Pechtold dat zij niet werkt.

Eerder benadrukten werkgevers dat de nieuwe ontslagregels juist tot meer flexibele banen leiden. In het afgelopen jaar had volgens D66 zelfs 83 procent van de nieuwe banen een tijdelijke basis. „Een tijdelijke baan of uitzendbaan was vaak een tussenstation, maar is nu steeds vaker de eindhalte”, aldus Pechtold in zijn notitie.

In juni riepen de leiders van PvdA (Diederik Samsom) en CDA (Sybrand Buma) de sociale partners nog op met een toekomstvisie op de arbeidsmarkt te komen. De SER is er nog niet uit. Maar ook zonder dat advies zal de arbeidsmarkt hoog op de verkiezingsagenda komen. Niet alleen door de aanhoudende groei van flexibele banen, ook door de relatief hoge werkloosheid.

Dat is voer voor politici die zich opmaken voor hun verkiezingscampagne. D66 tracht vroeg het initiatief te nemen. Volgens Pechtold zal het thema ‘werk’ onderwerpen als ‘veiligheid’ en ‘ouderenbeleid’ bij de formatie in de schaduw stellen.

    • Erik van der Walle