Nachtzuster

In het ziekenhuis staat mijn bed recht tegenover de klok. Tergend langzaam schuiven de wijzers naar de twaalf. Ik vrees voor de zoveelste slapeloze nacht.

Maar daar komt de nachtzuster, misschien heeft zij een oplossing voor mijn probleem.

Als ik haar vertel dat ik niet in slaap kan komen, zegt ze opgewekt: „Maar dat geeft toch helemaal niets...” En terwijl ze naar de klok wijst: „U heeft immers nog de hele nacht om het te proberen.”

Zelf een ikje inzenden? nrc.nl/contact.