Digit met haar vader en moeder

Foto Philippe Desmazes / AFP

De achttienjarige Digit zit welgemoed naast haar adoptie-ouders Pierre en Elaine Thivillion. De gorilla woont al haar hele leven bij het echtpaar, dat haar in huis nam toen zij nog klein was. Zij woog toen net twee kilo. Toen ze klein was, kroop ze altijd bij Pierre en Elaine in bed, maar dat kan al geruime tijd niet meer. Hoe groot en zwaar Digit nu ook is, volgens Pierre is ze nog steeds een softie. Als ze een splinter in haar poot heeft, moet Pierre hem eruit halen. De Thivillions runnen een soort weeshuis voor behoeftige dieren in een dorp ten westen Lyon. De meeste van de ongeveer duizend dieren – apen, tijgers, leeuwen en nog acht gorilla’s – komen uit kleinere dierentuinen die het niet meer konden bolwerken. Maar alleen Digit woont bij Pierre en Elaine in huis.

    • Lucas Ligtenberg