Patiënt kan bij meeste ziekenhuizen eigen data niet online inzien

Gezondheidszorg

Universitaire ziekenhuizen zijn het verst met het toegankelijk maken van hun diensten via het web. Het aantal webportalen moet groeien.

Bij driekwart van de ziekenhuizen is het voor patiënten niet mogelijk online hun medische gegevens in te zien. Het aantal ziekenhuizen met een ‘patiëntenportaal’, een gedeelte van de website van een ziekenhuis waar een patiënt na inloggen inzicht kan krijgen in het medisch dossier, neemt wel toe. Dat blijkt uit onderzoek van kenniscentrum Nictiz, dat vandaag wordt gepubliceerd.

Nictiz onderzocht bij alle Nederlandse ziekenhuizen of patiënten via de website van hun ziekenhuis direct inzage hebben in hun gegevens. Bij het kwart van de ziekenhuizen dat die optie heeft, lopen de mogelijkheden ervan sterk uiteen. Bij sommige kunnen patiënten online vragen stellen aan hun artsen, uitslagen uit het laboratorium inzien en hun medisch dossier bekijken. Bij andere ziekenhuizen kunnen patiënten alleen verzonden brieven en gemaakte afspraken inzien.

De mogelijkheden voor patiënten zijn bij universitaire ziekenhuizen het grootst, blijkt uit het onderzoek: de volledige topvijf van uitgebreidste patiëntenportalen is van universitaire ziekenhuizen. Ook lopen de mogelijkheden per regio uiteen. Zo is het in de provincies Groningen, Limburg en Zeeland voor patiënten bij geen enkel ziekenhuis mogelijk via het web inzage te krijgen in hun gegevens.

Minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport, VVD) stelde in 2014 dat binnen vijf jaar 80 procent van de chronisch zieken direct toegang tot bepaalde medische gegevens zou moeten krijgen, en deze gegevens moet kunnen gebruiken in mobiele apps of internetapplicaties. Volgens een woordvoerder van de Nederlandse Verenging van Ziekenhuizen is die doelstelling nog steeds haalbaar. „Een aantal jaar geleden had nog geen ziekenhuis een portaal, en nu al een kwart. Het kost ziekenhuizen veel tijd en energie om zo’n portaal te maken. Wij denken dat we de doelstelling kunnen halen als ziekenhuizen dit als prioriteit stellen.”