In beeld

Achter de schermen van het dierencrematorium

Je huisdier overleden, wat dan? Menig baasje kiest voor een passend afscheid. Het is steeds gangbaarder om je huisdier te laten cremeren. De gespecialiseerde crematoria komen op. Dierencrematorium Haaglanden bestaat sinds 1953 en is het oudste van het land.
Medewerker Hans Oosterveer prepareert een kat in de rouwkamer.
David van Dam
„Huisdieren hebben een andere plaats in ons leven dan vroeger”, zegt crematoriumeigenaar Wilma Koolmoes.
David van Dam
Het crematorium staat op een bedrijventerrein in Den Haag en cremeert ruim vijfhonderd huisdieren per maand.
David van Dam
De rouwkamer. Koolmoes: „We zien ze steeds meer als metgezel. Het zijn individuen met een belangrijke rol in ons leven. Daar wil je dus ook passend afscheid van nemen.”
David van Dam
Dieren kunnen groepsgewijs of individueel worden gecremeerd. Bij een (duurdere) individuele crematie krijg je de as van je dier terug.
David van Dam
De prijs varieert van 55 euro voor een hamster tot 205 euro voor een grote hond.
David van Dam
Het alternatief is: destructie. De gemeente laat het dier dan ophalen door een destructiebedrijf.
David van Dam
De oven brandt twee uur lang, op 850 graden.
David van Dam
Na afloop worden de grove stukken as vermalen. „Crumuleren noemt ik dat”, zegt Koolmoes, „met een chic woord.”
David van Dam
Met een trechter giet Koolmoes de as in een blikken urn. Veertig kilo hond is nu vijfhonderd gram stof.
David van Dam
Er zijn urnen voor elk dier denkbaar.
David van Dam
Haaglanden kan urnen laten maken naar de beeltenis van het overleden dier.
David van Dam