Winkeliers verliezen kort geding over PostNL-punten

Er is geen sprake van een spoedeisend belang, zegt de rechter. Daarnaast ging 99 procent met de tariefwijziging akkoord.

Een postservicepunt bij boekhandel Bruna. Foto Remko de Waal / ANP

Branchevereniging VVP heeft een kort geding tegen PostNL over vergoedingen voor het hebben van een post- en pakketpunt verloren. De rechter vindt dat een kort geding niet de juiste procedure is om het gelijk van een van de partijen vast te kunnen stellen.

Op 1 juli heeft PostNL eenzijdig de tarieven verlaagd voor winkeliers die een postpunt hebben in hun winkel. In sommige supermarkten worden bijvoorbeeld postzegels verkocht en pakketjes aangenomen. Volgens de VVP zou het zijn leden 25 tot 40 procent van de inkomsten kosten en een mogelijk faillissement opleveren.

Er loopt ook een bodemprocedure tegen PostNL en de VVP wilde hangende die procedure via een kort geding afdwingen dat het tarief dat tot 30 juni gold voorlopig van kracht blijft. De rechter vindt echter dat de VVP niet voldoende duidelijk heeft gemaakt dat er sprake is van een spoedeisend belang.

99 procent

In de uitspraak wijst de rechter erop dat 99 procent van de winkeliers akkoord is gegaan met de wijzigingen van PostNL. Daarnaast woog de rechter het verweer van PostNL mee dat de inkomsten uit posthandelingen slechts een bijverdienste zijn voor winkeliers. De VVP voert als tegenargument dat winkeliers wegens de macht van PostNL op de postmarkt bang zijn hun mond erover open te trekken.

Van de 2.500 winkeliers met een post- of pakketpunt zijn er 2.000 aangesloten bij de VVP. De zaak werd namens 350 van hen aanhangig gemaakt.

    • Joram Bolle